Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie szefa MSZ z reprezentantami Kościołów

28 lipca 2011

Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, rola Kościołów w jednoczeniu Europy, migracje oraz wolność religii i wyznania na świecie były głównymi tematami rozmowy Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Konferencji Kościołów Europejskich.

Spotkanie odbyło się 28 lipca w Warszawie w ramach spotkań przedstawicieli państw pełniących kolejno prezydencję w UE oraz reprezentantów Kościołów. Podczas rozmowy obie strony zgodziły się, iż w centrum polityki europejskiej musi stać człowiek. Nawet jeśli obecnie głównymi tematami w UE są kwestie ekonomiczne i wzrost gospodarzy, należy pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej równowagi w sprawach społecznych.

Przedstawiciele Kościołów poruszyli takie tematy, jak relacje z Europą wschodnią, migracje, wolność religijna, ochrona wolnej niedzieli oraz środowiska naturalnego. Większość tych spraw znajduje się również w priorytetach działań Polskiej Rady Ekumenicznej podczas polskiej prezydencji w UE.

Doświadczenie Kościołów w procesie pojednania ze wschodnimi sąsiadami Polski może być przydatne w zacieśnianiu więzi z tymi krajami, szczególnie w kontekście projektu Partnerstwa Wschodniego. Współpracy z tymi krajami oczekują zarówno Kościoły, jak i polska prezydencja.

Przedstawiciele Kościołów odnieśli się do problemów humanitarnych związanych z napływem uchodźców z Afryki Północnej. Wyrazili oczekiwanie, iż polska prezydencja będzie prowadzić działania, które zapewnią schronienie uciekinierom, a jednocześnie ureguluje procedury azylowe w Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania dziękowali ministrowi Sikorskiemu za to, że polska dyplomacja wspiera prawa Kościołów chrześcijańskich i mniejszości religijnych do wolności wyznania. – Ten głos jest w Europie mocno słyszany, dziękujemy – mówił ks. Piotr Mazurkiewicz z Kościoła Rzymskokatolickiego. Zdaniem Kościołów wolnością religijną jako prawami człowieka powinna się zająć nowo utworzona dyplomacja Unii Europejskiej.

Rozmawiano także o roli Kościołów w przezwyciężaniu podziałów kontynentu, o problemach związanych z rodziną oraz polskiej inicjatywie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Przedstawiciele Kościołów zadeklarowali chęć współpracy z MSZ w pomocy dla ofiar głodu w Rogu Afryki.

Temat ochrony wolnej niedzieli został poruszony nie tylko w kontekście religijnym, ale również zdrowotnym, rodzinnym i społecznym. Omawiając z kolei kwestie związane z ochroną środowiska, abp Abel z Kościoła Prawosławnego przypomniał, że Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej opracowuje wspólny dokument przypominający Kościołom o odpowiedzialności za stworzenie.

Ze strony Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej w spotkaniu udział wzięli: abp Abel, prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski, bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, oraz bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Konferencję Kościołów Europejskich reprezentował ks. Rüdiger Noll, dyrektor komisji „Kościół i społeczeństwo”.

Ze strony rzymskokatolickiej obecni byli: bp Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski (KEP), bp Wojciech Polak, delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej, bp Wiktor Skworc, biskup tarnowski oraz ks. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
opr. Michał Karski

źródło: CEC/KAI/MSZ

cofnij