Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie Rady WKEE w Polsce

26 lutego 2018 Spotkanie Rady WKEE w Polsce

Członkowie Rady WKEE podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Podczas obrad podsumowano dotychczasowe działania oraz przedstawiono plany na lata kolejne. Wybrano również nowego sekretarza generalnego Wspólnoty.

Spotkanie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) miało miejsce od 22 do 25 lutego w Warszawie. Podczas posiedzenia podsumowano dotychczasowe działania Rady oraz przygotowano raport z prac Rady w związku ze Zgromadzeniem Ogólnym, które odbędzie się od 13 do 18 września w Bazylei. Ponadto w programie obrad Rady znalazło się przedstawienie propozycji dotyczących planowanych projektów na kolejne lata (od 2019 r.) oraz omówienie wyników konsultacji z Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Podczas posiedzenia odbyły się wybory sekretarza generalnego WKEE. Został nim ks. dr Mario Fischer z Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau. Ten 41-letni duchowny pochodzi z Darmstadt. Studiował teologię i filozofię w Moguncji, Marburgu, Rzymie i Monachium. Doktorat na temat Martina Heideggera obronił na Jezuickim Uniwersytecie Filozoficznym w Monachium. Był wikariuszem trzech parafii nad rzeką Lahn. W 2010 r. przeniósł się do Wiednia, gdzie został asystentem w biurze WKEE. Podczas Zgromadzenia Ogólnego w 2012 r. we Florencji był odpowiedzialny za program stewardów. Następnie wrócił do pracy parafialnej i był księdzem w parafii w Steinheim. Od stycznia 2015 r. pracuje w biurze WKEE w Wiedniu jako delegat Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau. Jest odpowiedzialny za program „Europa reformata” związany z jubileuszem 500 lat reformacji. Stanowisko sekretarza generalnego obejmie po wrześniowym Zgromadzeniu Ogólnym WKEE. Jako główne zadania na nadchodzące lata wymienia pogłębienie zarówno wspólnoty kościelnej w uwielbieniu, jak i społecznej odpowiedzialności Kościołów.

Członkowie Rady WKEE podczas pobytu w Warszawie spotkali się z przedstawicielami lokalnych Kościołów. Wzięli też udział w nabożeństwie w kościele ewangelicko-reformowanym. Kazanie wygłosiła członkini Rady ks. nadradca Barbara Rudolph z Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii. – Chrześcijańska wiara, teologia, chrześcijańskie wyznanie są względne, istnieją w relacji, w związku z Chrystusem. I biada temu, kto z relacji robi identyfikację. Chrystus jest tym, który podtrzymuje relację z Bogiem, a nie wyznawanie Chrystusa. Chrystus sam zachowuje siebie, by nasze serca i myśli strzec dla Boga – mówiła niemiecka pastorka.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (do 2003 r. zwana Leuenberską Wspólnotą Kościołów) zrzesza 94 europejskie Kościoły protestanckie. Została założona 1 października 1974 r. w związku z podpisaniem Konkordii leuenberskiej – dokumentu ekumenicznego umożliwiającego wprowadzenie wspólnoty Stołu Pańskiego i ambony pomiędzy Kościołami luterańskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi w Europie. Obecnie skupia Kościoły luterańskie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne, które podpisały Konkordię, oraz siedem Kościołów metodystycznych, będących członkami na drodze odrębnego porozumienia. Do wspólnoty należy też pięć Kościołów południowoamerykańskich, założonych przez imigrantów z Europy. Biuro organizacji znajduje się w Wiedniu. O zasadniczych działaniach Wspólnoty decyduje Zgromadzenie Ogólne, które odbywa się co sześć lat. Pomiędzy Zgromadzeniami pracami WKEE kieruje Rada złożona z 13 członków (oraz 13 zastępców – jednym z zastępców jest polski duchowny luterański ks. Marcin Brzóska). Prezydentem Rady jest ks. Gottfried Locher, zaś sekretarzem generalnym bp Michael Bünker, którego we wrześniu zastąpi ks. Mario Fischer.

 

Fotorelacja z pobytu członków Rady WKEE w Warszawie (fot. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Michał Karski)