Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie przedstawicieli komisji i oddziałów PRE

7 marca 2017 Spotkanie przedstawicieli komisji i oddziałów PRE

fot. mk

 

W Warszawie odbyła się konferencja komisji i oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej. Dyskutowano o wizji ekumenizmu w najbliższych latach, a także o działalności oddziałów regionalnych, komisji i biura Rady oraz problemach, z jakimi się borykają.

Konferencja miała miejsce 7 marca w Centrum Luterańskim w Warszawie. Zgromadziła kilkadziesiąt osób: przedstawicieli zarządu, biura, komisji i oddziałów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Jej celem była wymiana informacji na temat działalności ekumenicznej w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się rozważaniem pastora Mateusza Wicharego, przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Następnie prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mówił o swojej wizji dla Rady w najbliższych latach. Na początku swojego wystąpienia wyraził zaniepokojenie wzrostem tendencji nacjonalistycznych w Polsce i Europie. – To niebezpieczne symptomy w polityce. Moim zdaniem przypomina to klimat lat 30. w Niemczech – powiedział. Wyraził ubolewanie z powodu poziomu dyskusji w senacie na temat upamiętnienia jubileuszu 500 lat reformacji. Zamiast tego senat upamiętnił tylko niektórych polskich protestantów. – Zawsze, gdy ktoś chce narzucać swoją prawdę, pojawiają się skrzywdzeni – zauważył. Krytycznie mówił również o marszu narodowców w Hajnówce czy wypowiedzi posłanki PiS Beaty Mateusiak-Pieluchy, która sugerowała, że ateiści, prawosławni czy muzułmanie powinni w Polsce podpisywać oświadczenia, że znają i respektują polską konstytucję i wartości, a jeśli nie spełnią tych wymogów, to należy ich deportować.

Prezes PRE wyraził radość ze spotkania papieża Franciszka z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej w Lund w dniu Pamiątki Reformacji, a także z pogłębionego dialogu katolicko-prawosławnego. Stawiał też pytania o ekumenizm w Polsce. Zwracał uwagę, że w spotkaniach ekumenicznych uczestniczą ciągle te same osoby, najczęściej starsze, trudno zaangażować w ekumenię młodzież. Zastanawiał się też, czy Chrześcijańska Akademia Teologiczna wciąż kształtuje postawy ekumeniczne w sytuacji, gdy coraz więcej Kościołów kształci swoje kadry we własnych seminariach. – Ekumenizm dla Kościołów może być niebezpieczny. Zmusza bowiem do refleksji nad własną tożsamością. Może się zdarzyć, że młodzież w wyniku spotkań z przedstawicielami innych Kościołów będzie zmieniała czasem wyznanie – zauważył. Podkreślił jednocześnie, że ekumenizm poszerza horyzonty.

W dyskusji Paweł Leszczyński z Gorzowskiego Oddziału PRE powiedział, że Rada powinna wystosować oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec takich praktyk, jak marsz narodowców w Hajnówce czy dyskryminacja niektórych obywateli. – Mamy do czynienia z klasyczną mową nienawiści – podkreślił. Pastor Mateusz Wichary stwierdził, że środowiska ekumeniczne powinny się poważnie zająć tym problemem, ale nie powinny go traktować tylko reaktywnie.

Ks. Henryk Dąbrowski z Warszawskiego Oddziału PRE sprzeciwiał się stwierdzeniu, że ekumenizm może być niebezpieczny.

Paweł Leszczyński przypomniał, że w przyszłym roku przypada 70. rocznica utworzenia Światowej Rady Kościołów i pytał, czy PRE ma jakieś plany w związku z tym jubileuszem.

W kolejnej części konferencji o działalności ekumenicznej na gruncie lokalnym opowiadali przedstawiciele oddziałów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Relacje z Kościołem Rzymskokatolickim w większości regionów układają się dobrze. Są jednak miejsca (np. Kalisz czy Bydgoszcz), gdzie biskupi katoliccy nie są zainteresowani bliższymi kontaktami z Kościołami członkowskimi PRE. Wyliczano też różnorodne inicjatywy ekumeniczne: nabożeństwa, modlitwy, drogi krzyżowe, dni biblijne, wydawnictwa, konferencje, bieg charytatywny, festiwal.

O swoich planach w nowej kadencji opowiadali przedstawiciele komisji statutowych Polskiej Rady Ekumenicznej. Marek Masalski z komisji diakonijnej mówił o organizacji – wzorem lat ubiegłych – konsultacji, a także o podjęciu tematu kryzysu uchodźczego oraz zagrożeń stojących w internecie przed dziećmi. O działaniach komisji dialogu mówili ks. prof. Jerzy Tofiluk i dr Jerzy Sojka. Zwrócili się do władz PRE z prośbą, o wyznaczenie jej nowych zadań. Marzena Matejka z komisji kobiet mówiła, że komisja jest na etapie organizacji, ale wśród tematów, którymi się zajmie, będą m.in. problemy społeczne. Ks. Adam Malina z komisji mediów wskazywał na problem cięcia budżetów w publicznym radiu i telewizji, co wiąże się również z mniejszymi możliwościami w przygotowaniu programów ekumenicznych. – W związku z tym TVP będzie w tym roku, niestety, emitować również powtórki programów ekumenicznych – ubolewał. Sebastian Madejski z komisji młodzieżowej mówił, że komisja chce na początek swojej działalności lepiej poznać pracę młodzieżową w Kościołach członkowskich PRE i zorientować się, jakie są problemy młodzieży. Elżbieta Byrtek z komisji wychowania chrześcijańskiego podkreślała potrzebę monitorowania wszelkich przejawów nietolerancji i marginalizowania lekcji religii Kościołów mniejszościowych, a także przygotowania nowej podstawy programowej w związku z reformą edukacji. – Nie znamy jednak założeń MEN – zauważyła. Wyraziła również chęć organizacji kolejnych ekumenicznych forów katechetycznych oraz wskazała na problem słabej komunikacji pomiędzy komisjami i oddziałami PRE.

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza mówił o nowej możliwości tworzenia stron internetowych oddziałów regionalnych. Działałyby one w ramach serwisu Rady ekumenia.pl, ale redagowane byłyby bezpośrednio przez przedstawicieli oddziałów. Ks. Giemza opowiadał też o projekcie wsparcia parafii w szkoleniu wolontariuszy do pracy z uchodźcami.

W dyskusji podsumowującej konferencję pojawiały się różne tematy. Proszono m.in. o wcześniejsze przygotowywanie broszury na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, wyrażono poparcie dla bliższych kontaktów z ruchem Taizé, dyskutowano nad zmianami w TVP w kontekście programów ekumenicznych oraz pytano o nauczanie na temat różnych Kościołów w podręcznikach do lekcji religii.

Ważne, żebyśmy rozmawiali z innymi chrześcijanami i pamiętali też o tych, którzy nie są chrześcijanami – powiedział na koniec konferencji prezes PRE bp Jerzy Samiec.

mk

Fotorelacja z konferencji (fot. mk)