Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie Koszalińskiego Oddziału PRE

2 listopada 2012

W Koszalinie odbyło się zebranie przedstawicieli Kościołów członkowskich Koszalińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Podczas spotkania wybrano nowego zastępcę przewodniczącego oddziału oraz ustalono kalendarz wydarzeń ekumenicznych w regionie.

Zebranie miało miejsce 19 października w parafii luterańskiej w Koszalinie. Wzięli w nim udział ks. Dominik Gzieło (Kościół Polskokatolicki), ks. Mikołaj Lewczuk (Kościół Prawosławny), ks. Sebastian Niedźwiedziński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i ks. Janusz Staszczak (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Ze względu na prowadzone prace remontowe w cerkwi, proboszcz koszalińskiej parafii prawosławnej ks. Mikołaj Lewczuk zrezygnował z funkcji zastępcy przewodniczącego Oddziału Koszalińskiego PRE. Na jego miejsce wybrany został ks. Dominik Gzieło, proboszcz parafii polskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bukowie Morskim. Przewodniczącym oddziału pozostaje ks. Sebastian Niedźwiedziński.

Podczas spotkania ustalono również, że ekumeniczne nabożeństwa patriotyczne 11 listopada i 3 maja odbędą się w koszalińskim kościele prawosławnym, zaś nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 24 stycznia w kościele luterańskim. Na 14 grudnia w miejscowym Centrum Luterańskim zaplanowano Ekumeniczne Spotkanie Opłatkowe, podczas którego oddział przyzna wyróżnienie ekumeniczne.

________________

Zobacz też: Koszaliński Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej