Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie Komisji Kontaktów PRE i EKD

26 listopada 2012

Spotkanie Komisji Kontaktow PRE i EKD w Greifswaldzie (fot. PRE)

Uczestnicy spotkania: ks. M. Hübner i bp H.-J. Abromeit z EKD oraz abp Jeremiasz i ks. I. Lukas z PRE (fot. PRE)

W Greifswaldzie w Niemczech odbyło się posiedzenie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Dyskutowano o życiu Kościołów w Polsce i w Niemczech oraz ich współpracy.

Spotkanie miało miejsce od 20 do 21 listopada. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) uczestniczyli w nim jej prezes abp Jeremiasz oraz dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Kościół Ewangelicki Niemiec (EKD) reprezentowali bp Hans-Jürgen Abromeit, zwierzchnik Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego i przedstawiciel Rady EKD ds. kontaktów z Polską, oraz ks. Michael Hübner.

Celem spotkania było omówienie aktualnych spraw dla Kościołów w Polsce i w Niemczech, wymiana doświadczeń, a także omówienie współpracy pomiędzy PRE i EKD. Rozmawiano m.in. o nowo utworzonym Ewangelicko-Luterańskim Kościele Północnych Niemiec, sprawie wypędzeń i przesiedleń oraz wpływie tych wydarzeń na historię Kościołów, „Wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Rosji”, podpisanym przez prawosławnego patriarchę Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla oraz przewodniczącego rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, kościelnych partnerstwach polsko-niemieckich i możliwościach ich rozwoju, a także o opublikowanych w Niemczech dokumentach kościelnych na temat sytuacji społecznej i ekonomicznej w Europie. Podczas spotkania podkreślano także potrzebę rozwijania teologicznego dialogu ekumenicznego, szczególnie na temat eklezjologii.

Kolejne spotkanie zaplanowano w Szczecinie w 2013 r.

(luk)