Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie komisji i oddziałów PRE

24 listopada 2014 Spotkanie komisji i oddziałów PRE

fot. Michał Karski


Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Pusan oraz działalność ekumeniczna w regionach były głównymi tematami dyskusji podczas Dorocznej Konferencji Oddziałów i Komisji Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konferencja odbyła się 24 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele oddziałów regionalnych i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, władze PRE z jej prezesem abp. Jeremiaszem na czele, a także dwoje uczestników zeszłorocznego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w koreańskim Pusan.

Wrażenia z Korei

Właśnie Zgromadzeniu Ogólnemu ŚRK była poświęcona pierwsza część konferencji. O swoich wrażeniach z Pusan opowiadali delegaci na Zgromadzenie – Marta Całpińska z Kościoła Prawosławnego oraz ks. Piotr Gaś z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. – Spotkanie w Korei zmieniło horyzonty, zachęciło do działania. Byłam pod wrażeniem, jak Cerkwie wschodnie i orientalne potrafiły zwrócić uwagę na prześladowania chrześcijan w Egipcie i Syrii – opowiadała Marta Całpińska. Zwróciła uwagę, że młodzi często byli na Zgromadzeniu dopuszczani do dyskusji, ale rzadko byli delegatami. Przywołała również wypowiedź metropolity Hilariona z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który krytykował cywilizację zachodnią za przemiany w sferze życia rodzinnego oraz przestrzegał przed fundamentalizmem religijnym, przede wszystkim radykalnym islamizmem.

Ks. Piotr Gaś zaprezentował zebranym zdjęcia ze Zgromadzenia w Pusan. – To, co mnie ujęło, to atmosfera Słowa i modlitwy – mówił. Luterański duchowny zwracał uwagę na różnorodność problemów, z jakimi borykają się członkowie Kościołów na całym świecie. Gdy jedno uczestnicy Zgromadzenia opowiadali o bolesnych dla nich skutkach kryzysu ekonomicznego, inni mówili o epidemii AIDS i ich osobistych zmaganiach z tą chorobą.

Polskie inicjatywy ekumeniczne

Druga część warszawskiej konferencji była poświęcona krajowemu życiu ekumenicznemu w minionym roku. O działalności Polskiej Rady Ekumenicznej mówił jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Poinformował, że w ostatnich miesiącach został utworzony Kaliski Oddział Regionalny PRE. Mówił, że pierwszy raz nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się poza Warszawą, a mianowicie w Opolu. W styczniu podpisany zostanie przez Kościoły członkowskie Rady oraz Kościół Rzymskokatolicki wspólny apel w sprawie świętowania dnia pańskiego. Ks. Lukas mówiąc o zagranicznych kontaktach PRE podkreślił wagę projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. – Ten projekt dzisiaj jest jeszcze bardziej potrzebny – powiedział dyrektor Rady odnosząc się do obecnej sytuacji międzynarodowej. W ramach kontaktów PRE z rządem najważniejszymi tematami jest nowa siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz sprawa nauczania lekcji religii Kościołów mniejszościowych.

Podczas kolejnej części obrad o swojej działalności informowali przedstawiciele oddziałów regionalnych i komisji PRE. W regionach oprócz nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan podejmowane są bardzo różnorodne inicjatywy ekumeniczne. Ks. sup. Józef Bartos z Oddziału Krakowskiego mówił m.in. o Maratonie Biblijnym, ks. Andrzej Gontarek z Oddziału Lubelskiego o ekumenicznej drodze krzyżowej ulicami miasta, ks. Janusz Olszański z Oddziału Pomorsko-Kujawskiego o Blinach w Bydgoszczy, ks. Marcin Undas z Oddziału Łódzkiego o uczestnictwie w obchodach rocznicowych likwidacji getta łódzkiego oraz o audycjach ekumenicznych w Radiu Łódź, ks. Adam Stelmach z Oddziału Śląskiego o konferencji na temat różnych Kościołów w jednym z renomowanych liceów, ks. Janusz Daszuta z Oddziału Świętokrzyskiego o organizacji międzynarodowego nabożeństwa ekumenicznego w ramach Europeady w Kielcach, ks. Henryk Dąbrowski z Oddziału Warszawskiego o Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, abp Jeremiasz z Oddziału Dolnośląskiego o Dzielnicy Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu. Ks. Julian Kopiński opowiadał o utworzeniu Kaliskiego Oddziału Regionalnego, jego najbliższych planach, a także o działającym już chórze ekumenicznym.

Zaprezentowana została również działalność dwóch komisji Polskiej Rady Ekumenicznej. Przewodnicząca komisji diakonijnej Biruta Przewłocka-Pachnik mówiła o szkoleniach i warsztatach diakonijnych organizowanych przez komisję. Jak poinformowała, będą one kontynuowane w przyszłym roku. Natomiast przewodniczący komisji dialogu Tadeusz J. Zieliński opowiadał o konferencjach eklezjologicznych organizowanych przez komisję. Zasugerował też, że warto by było zorganizować konferencję o przemocy w kontekście rodziny, społeczeństwa i Kościoła.

Michał Karski