Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie komisji diakonijnej z wiceministrem pracy

27 kwietnia 2018 Spotkanie komisji diakonijnej z wiceministrem pracy

fot. PRE

 

Komisja diakonijna Polskiej Rady Ekumenicznej spotkała się z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem Szwedem. Podczas spotkania mówiono o nowych kierunkach polityki społecznej państwa oraz roli Kościołów PRE w pomocy seniorom.

Spotkanie miało miejsce 24 kwietnia w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) podczas posiedzenia komisji diakonijnej. Wzięli w nim udział członkowie komisji diakonijnej na czele z przewodniczącym Markiem Masalskim, dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Przedstawiciel rządu opowiadał o realizowanych obecnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektach w zakresie polityki prorodzinnej i senioralnej. Wymienił projekty rządowe: „Za życiem”, „Opieka wytchnieniowa”, „Dostępność plus” i „Bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność”. Pierwszy ma zapewnić pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także wsparcie dla ich rodzin. Program obejmuje również pomoc dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi oraz podniesienie dostępności opieki zdrowotnej i rehabilitacji dzieci.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma umożliwić przekazanie odpowiednim instytucjom na krótki okres opieki nad osobami z niepełnosprawnością i zapewnić w ten sposób odpoczynek ich stałym opiekunom. Program „Dostępność plus” pomaga osobom z niepełnosprawnością w pokonywaniu barier architektonicznych. Zakłada poprawę dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w zakresie architektury, informacji i komunikacji. Skierowany do seniorów program „Bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność” jest obecnie w fazie konsultacji.

Podczas dyskusji członkowie komisji diakonijnej PRE mówili o działalności pomocowej Kościołów. Zwrócili uwagę na pilną potrzebę uczestniczenia przedstawiciela PRE w Radzie Pożytku Publicznego, Radzie Rodziny i Radzie Centrum Rozwoju Społecznego, co umożliwiłoby lepszy przepływ informacji. Biuro PRE w porozumieniu z prezydium wystąpi oficjalnie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o możliwość uczestniczenia przedstawiciela PRE w posiedzeniach tych rad przy ministrze.

W czasie posiedzenia komisji diakonijnej omówiono również sprawy organizacyjne związane z regionalnymi konsultacjami dotyczącymi pomocy migrantom i uchodźcom oraz z jednodniową konferencją na temat seniorów, która odbędzie się w Warszawie.

na podstawie relacji
Bożeny Polak

 

Zobacz też: komisja diakonijna PRE

 

Fotorelacja ze spotkania (fot. PRE)