Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie grupy roboczej Pojednanie

1 kwietnia 2014 Spotkanie grupy roboczej Pojednanie

Uczestnicy spotkania przed siedzibą PRE (fot. MD)

W Warszawie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Wydano m.in. oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie.

Spotkanie miało miejsce 28 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Poświęcone było przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu, która odbędzie się jesienią na Białorusi. Poruszono także kwestię finansowania projektu „Pojednanie” od 2016 r. Podczas spotkania omówiono sytuację polityczno-kościelną na Ukrainie oraz przygotowano wspólne oświadczenie dotyczące pokojowego rozwiązywania konfliktów, respektowania praw człowieka, praw międzynarodowych oraz odbudowy wzajemnego zaufania na Ukrainie. W oświadczeniu podkreślono, że miejscem prowadzenia spokojnego dialogu mogą być Kościoły na Ukrainie (pełny tekst oświadczenia poniżej).

W spotkaniu wzięli udział: ks. nadradca Michael Hübner (Kościół Ewangelicki w Niemczech), ks. Andreas Hamburg (Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie), ks. dr Ihor Shaban (Ukraiński Kościół Greckokatolicki), prof. Włodzimierz Bureha (Ukraiński Kościół Prawosławny), dr Aleksander Dobroyer (Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie), Mikołaj Matrunczyk (Białoruski Kościół Prawosławny), ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej) i ks. Michał Dmitruk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polska Rada Ekumeniczna).

MD

___________________________

Oświadczenie
międzynarodowej, ekumenicznej grupy projektu
„Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”

W ostatnich miesiącach uwaga społeczności międzynarodowej skoncentrowana jest na Ukrainie. My, przedstawiciele prawosławnych, katolickich i luterańskich Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Niemczech, również z niepokojem i nadzieją obserwujemy wydarzenia mające miejsce w tej części Europy. Chcielibyśmy przypomnieć podstawowe zasady, które naszym zdaniem mogą przyczynić się do rozwiązania nie tylko tego, ale również wielu innych konfliktów.

  1. Jedną z najgorszych konsekwencji każdego konfliktu jest utrata wzajemnego zaufania do siebie. Kryzys zaufania jak rdza niszczy tkankę społeczeństwa, osłabia więzi między ludźmi, społecznościami i wspólnotami, paraliżuje wolę współpracy w celu budowania przyszłości. Przywrócenie wzajemnego zaufania jest kluczowym wyzwaniem na drodze rozwiązywania konfliktów.
  1. We wszystkich sytuacjach konfliktowych jedynym sposobem rozwiązania konfliktu i przywrócenia wzajemnego zaufania powinien być dialog. Człowiek został stworzony przez Boga jako „istota dialogiczna”. Słowo „dialog” odnosi się do racjonalnej natury człowieka. W dialogu spotykają się dwa „logosy”, dwie myśli, dwie opinie. Właśnie racjonalna natura człowieka wymaga od nas rozwiązania sprzeczności nie przez agresywną konfrontację zbrojną lub wojskową, lecz przy negocjacyjnym stole.
  1. W sytuacji, w której zabrakło wzajemnego zaufania, a dialog jest skomplikowany, potrzebna jest „trzecia osoba”, która jest w stanie stworzyć platformę dla takiego dialogu. Ta „trzecia strona” powinna posiadać kredyt zaufania w społeczeństwie i nie mieć bezpośredniego interesu politycznego w jego rezultatach. Tę funkcję może w społeczeństwie pełnić Kościół. Właśnie Kościoły powinny współdziałać na rzecz szeroko rozumianego dialogu społecznego, którego celem jest przywrócenie wzajemnego zaufania.

W tych dniach wznosimy swoje żarliwe modlitwy za Ukrainę i za naród Ukrainy. Wierzymy, że Bóg ukaże drogę do osiągnięcia spójności społecznej i pojednania.

Tekst oświadczenia w języku rosyjskim