Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie grupy projektu „Pojednanie”

23 marca 2018 Spotkanie grupy projektu „Pojednanie”

ks. Ihor Shaban

 

W Kijowie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Podczas spotkania omówione zostały m.in. plany związane z projektem na najbliższe lata.

Spotkanie miało miejsce od 6 do 8 marca w stolicy Ukrainy – Kijowie. W trakcie obrad podsumowano i omówiono spotkanie na Białorusi, które odbyło się w listopadzie 2017 r., omówiono protokół z ostatniego roboczego spotkania grupy oraz zapoznano się z sytuacją Kościoła Ewangelickiego na Ukrainie.

Omówiono też plany związane z projektem „Pojednanie” na lata 2019–2021, uwzględniając terminy spotkań grupy roboczej oraz miejsca i ogólną tematykę kolejnych konferencji. Rozmawiano także o finansowaniu projektu. Zaplanowano konferencję w maju 2019 r. na Białorusi. Spotkanie poświęcone było także przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu na temat „Strategie pojednania. Rola Kościołów na Ukrainie”, która odbędzie się jesienią w Kijowie.

W czasie pobytu na Ukrainie grupa robocza spotkała się z Ukraińską Radą Kościołów i Religii oraz abp. Swiatosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Zaprezentowano także nową publikację – książkę „Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa”, która jest zbiorem referatów (w językach polskim, niemieckim i rosyjskim) wygłoszonych podczas konferencji projektu „Pojednanie” w 2016 r. w Kamieniu Śląskim.

W spotkaniu w Kijowie wzięli udział: ks. Dirk Stelter (Kościół Ewangelicki w Niemczech), ks. Pavlo Shvarts (Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie), ks. dr Ihor Shaban (Ukraiński Kościół Greckokatolicki), prof. Włodzimierz Bureha (Ukraiński Kościół Prawosławny), dr Aleksander Dobroyer (Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie), Mikołaj Matrunczyk (Kościół Prawosławny na Białorusi), ks. Vitali Burko (Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi), ks. prof. Zygfryd Glaeser (Kościół Rzymskokatolicki w Polsce), ks. dr Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej), dr Wsiewołod Konach (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Michał Dmitruk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polska Rada Ekumeniczna) oraz tłumacz Siergij Bortnyk (Ukraiński Kościół Prawosławny).

ks. Michał Dmitruk

 

Zobacz też: projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”