Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie grupy „Pojednanie”

11 marca 2015 Spotkanie grupy „Pojednanie”

fot. PRE

W Warszawie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

Spotkanie miało miejsce od 5 do 6 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Poświęcone było przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu, która odbędzie się jesienią na Ukrainie, a jej temat brzmi „Kościoły wobec obecnej sytuacji na Ukrainie”.

W trakcie obrad podsumowano także międzynarodową konferencję na temat kary śmierci, która miała miejsce od 13 do 14 listopada na Białorusi. Konferencja ta była współorganizowana przez Międzykościelną Misję „Chrześcijańska Socjalna Służba” i uczestniczyli w niej między innymi członkowie grupy Pojednanie.

Podczas spotkania w Warszawie dyskutowano o sytuacji Kościołów na Białorusi, omówiono sytuację polityczno-społeczno-kościelną na Ukrainie, a także rozmawiano o przyszłości projektu „Pojednanie”.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o zmianach w składzie grupy roboczej „Pojednanie”. Z prac w grupie odwołany został jej dotychczasowy współprzewodniczący ks. Andreas Hamburg, przedstawiciel Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego na Ukrainie. Zastąpił go ks. Pavlo Shvarts z Charkowa. Podczas posiedzenia w Warszawie wybrano nowego współprzewodniczącego grupy, którym został ks. prof. Zygfryd Glaeser, przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Drugim współprzewodniczącym jest Mikołaj Matruńczyk, reprezentujący Kościół Prawosławny na Białorusi.

W spotkaniu wzięli udział: ks. Michael Hübner (Kościół Ewangelicki w Niemczech), Helmut Wiesmann (Kościół Rzymskokatolicki w Niemczech), ks. Pavlo Shvarts (Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie), ks. dr Ihor Shaban (Ukraiński Kościół Greckokatolicki), prof. Włodzimierz Bureha (Ukraiński Kościół Prawosławny), dr Aleksander Dobroyer (Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie), ks. prof. Zygfryd Glaeser (Kościół Rzymskokatolicki w Polsce), dr Wsiewołod Konach (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. dr Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej) i ks. Michał Dmitruk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polska Rada Ekumeniczna).

______________

Więcej o projekcie „Pojednanie” tutaj