Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie EYCE

18 listopada 2016 Spotkanie EYCE

W Wiedniu odbyło się spotkanie korespondentów krajowych oraz komitetu wykonawczego Ekumenicznej Rady Młodzieży w Europie (EYCE). Polska Rada Ekumeniczna jest członkiem tej organizacji.

Spotkanie odbyło się od 21 do 23 października. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował Jakub Niewiadomski.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową pracę Rady, jak również wymieniono się informacjami dotyczącymi działalności jej organizacji członkowskich. Dodatkowymi elementami obrad były ewaluacja dotychczasowej trzyletniej kampanii tematycznej EYCE, która zajmowała się tematyką ubóstwa, oraz wstępne planowanie nadchodzącej kampanii. Rozpocznie się ona w styczniu 2017 r. i będzie dotyczyła kwestii migracji oraz tożsamości europejskiej.

Do zespołu koordynującego nadchodzącą kampanię weszli Chris Patricia Hänsel (Niemcy), Maeve Chatellair (Włochy), Sallamari Sahyrkas (Finlandia) oraz Anna Kamarýtová (Czechy)*.

W trakcie spotkania doszło też do wstępnych, ogólnych rozmów w sprawie zorganizowania wydarzenia dla młodzieży z Polski i Niemiec w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, której koordynatorem jest Polska Rada Ekumeniczna.

Delegaci organizacji członkowskich EYCE spotkają się ponownie na Zgromadzeniu Generalnym w hiszpańskiej Maladze w październiku 2017 r.

_________________

* W zespole koordynującym kampanię EYCE dotyczącą migracji i tożsamości europejskiej nadal jest kilka wakatów – ze względu na potrzebę zachowania balansu wyznaniowego do aplikowania szczególnie zaproszeni są prawosławni i katolicy. Po szczegółowe informacje można się zwrócić do Jakuba Niewiadomskiego (jakub.t.niewiadomski@gmail.com).