Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Seminarium o duszpasterstwie międzyreligijnym

3 kwietnia 2018

(fot. SIPCC)

 

W Austrii odbędzie się międzynarodowe seminarium „Religie w dialogu. Współpraca w duszpasterstwie międzykulturowym i międzyreligijnym”. Polska Rada Ekumeniczna jest jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.

W ramach konferencji odbędą się wykłady, dyskusje i warsztaty na temat praktyki, edukacji i badań w zakresie pomocy duszpasterskiej i poradnictwa w kontekście religii i społeczeństwa. Celem seminarium jest zwiększenie otwartości na innych, wymiany doświadczeń i praktycznej współpracy oraz wspólnej edukacji i badań w zakresie duszpasterstwa międzykulturowego i międzyreligijnego.

Seminarium będzie miało miejsce od 21 do 26 października w Wiedniu. Jest organizowane przez Towarzystwo Duszpasterstwa i Poradnictwa Międzykulturowego oraz Religijną Wspólnotę Muzułmańską w Austrii we współpracy z Kościołem Ewangelickim w Nadrenii, Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Instytutem Duszpasterstwa i Superwizji Endre Gyökössy’ego w Budapeszcie, Polską Radą Ekumeniczną, Seminarium Duszpasterstwa Kościoła Ewangelickiego w Środkowych Niemczech i Centrum Uniwersyteckim św. Ignacego w Antwerpii.

Szczegółowe informacje o seminarium (idea, program, formularz zgłoszenia etc.):

Zobacz też: Towarzystwo Duszpasterstwa i Poradnictwa Międzykulturowego