Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rzecznicy Kościołów apelują o szacunek i dialog

19 lutego 2021 Rzecznicy Kościołów apelują o szacunek i dialog

fot. gerald/pixabay

 

Z okazji rozpoczynającego się wielkiego postu – czasu pasyjnego rzecznicy prasowi Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego i Rzymskokatolickiego wydali wspólny komunikat, w którym wzywają do wzajemnego szacunku, dialogu i pogłębiania więzi, które rodzą się w działaniach ekumenicznych.

Komunikat został ogłoszony 18 lutego przez Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską (rzeczniczkę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), dk. Łukasza Leonkiewicza (rzecznika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) i ks. Leszka Gęsiaka (rzecznika Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego).

Sygnatariusze komunikatu zwracają uwagę, że szczególny okres wielkiego postu – czasu pasyjnego powinien być dla wszystkich chrześcijan czasem nawrócenia, modlitwy, postu, jałmużny, szczególnego słuchania Słowa Bożego, pełnienia uczynków chrześcijańskiej miłości, zwłaszcza wobec ubogich i najsłabszych. „Ma być także czasem osobistego rachunku sumienia, wyznawania win, naprawy wyrządzonych szkód, czynów pojednania i podjęcia zobowiązania do życia na co dzień według wskazań Ewangelii” – czytamy w tekście komunikatu.

Rzecznicy Kościołów apelują też do wszystkich chrześcijan, by tegoroczny wielki post ‒ czas pasyjny otworzył ich na poszanowanie wspólnych wartości, których źródłem jest Ewangelia. „Niech jej słowa inspirują nas do wzajemnego szacunku i dialogu, a przez to pogłębiania więzi, które rodzą się w prowadzonych działaniach ekumenicznych” – napisali.

 

Czytaj: Wielki Post – Czas Pasyjny w tradycjach chrześcijańskich. Komunikat trzech Rzeczników Prasowych