Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rozpoczęcie roku akademickiego w ChAT

11 października 2012

Inauguracja r. ak. 2012/13 w ChAT (fot. Lukasz Troc)

Uroczystość inauguracji roku akademickiego w ChAT (fot. Łukasz Troc)

Chrześcijańska Akademia Teologiczna zainaugurowała rok akademicki 2012/13. Dla uczelni to rok szczególny – 1 września swoją kadencję zaczęły nowe władze uczelni, a obok Wydziału Teologicznego zaczął działać Wydział Pedagogiczny.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się 9 października w warszawskiej siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT). Poprzedziło ją nabożeństwo ekumeniczne, które poprowadzili duchowni trzech tradycji chrześcijańskich obecnych w Akademii: ks. Andrzej Gontarek (polskokatolik), ks. Artur Aleksiejuk (prawosławny) i ks. Adrian Korczago (ewangelik), który wygłosił kazanie. Śpiewał chór prawosławny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Na koniec błogosławieństwa udzielili bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), metropolita Sawa (Kościół Prawosławny) oraz bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki).

W inauguracji roku akademickiego uczestniczyli przedstawiciele społeczności akademickiej oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) i innych Kościołów. Obecni byli reprezentanci różnych uczelni wyższych, m.in. rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński. Nie zabrakło również przedstawicieli seminariów duchownych i uczelni teologicznych, które posiadają umowę o współpracy z ChAT lub działają w ramach ustaw o stosunku państwo-Kościół. Polską Radę Ekumeniczną reprezentowali jej prezes abp Jeremiasz (Kościół Prawosławny) i dyrektor ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a także przewodniczący warszawskiego oddziału ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki).

Na początku uroczystości chwilą ciszy uczczono zmarłych w ubiegłym roku dwóch wykładowców, prof. Marka Ambrożego z Kościoła Polskokatolickiego i mgr. Romana Gałana z Kościoła Prawosławnego.

Nowy rektor uczelni ks. prof. Bogusław Milerski w swym przemówieniu omówił charakter i profil działalności uczelni. – Podstawą działalności ChAT jest kształcenie i prowadzenie badań w zakresie teologii prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej. Należy jednak podkreślić, że w swojej działalności naukowej pracownicy Wydziału Teologicznego kierują się przede wszystkim krytycznym interesem poznawczym, odwołując się do dorobku tradycji teologicznych oraz do instrumentarium wielu pokrewnych dyscyplin naukowych. Współczesnej teologii nie można bowiem uprawiać bez dogłębnej znajomości literaturoznawstwa, filologii, historii, filozofii, sztuki, czy pedagogiki. Stąd też wielu naszych pracowników ma interdyscyplinarne wykształcenie. Wydział Teologiczny posiada pełnię uprawnień akademickich – mówił.

Nowy rektor podkreślił, że nie zgadza się z panującym ostatnio trendem zmierzającym do kształcenia instrumentalnego, przygotowującego absolwentów wyłącznie do odnalezienia się na rynku pracy, ale opowiada się za kształceniem całościowym, stwarzającym dobre podstawy do odnalezienia się we współczesnym świecie, pełnym tak szans, jak i zagrożeń.

Po przemówieniu rektora przedstawiciele przyjętych w tym roku studentów złożyli ślubowanie akademickie. Przemówienie w imieniu uczelnianej społeczności studenckiej wygłosił Tymoteusz Bujok z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Mówił o sztandarze jako elemencie tożsamościowym, integrującym i mobilizującym. – Jako chrześcijanie mamy ogromny przywilej wznosić sztandar naszego Boga. Wznosić jego sztandar i cieszyć się z jego zwycięstwa – mówił.

Wykład inauguracyjny wygłosił ustępujący rektor ChAT abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk. Mówił o różnych aspektach wolności i świętości. – Zapewnienie życia w wolności lub jej przywrócenie jest celem różnorodnych zadań. Czasem wolności używa się do uzasadnienia rewolucji, przewrotów politycznych, działań wojennych. Świętość człowieka jest ideałem stawianym na kartach Nowego Testamentu i przez nauczanie Kościoła. Jest celem życia chrześcijanina. W przeszłości i obecnie wielokrotnie miały miejsce wypowiedzi, które traktowały wolność i świętość jako dwa różne, nawet sprzeczne ze sobą cele człowieka – mówił prawosławny teolog.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W uczelni tej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Obecnie kształci się w niej ok. 700 studentów. Dotychczas w ramach uczelni działał jedynie Wydział Teologiczny. W tym roku został otwarty Wydział Pedagogiczny. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

Artur Jemielita

Zobacz też: Chrześcijańska Akademia Teologiczna