Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rozmowy o partnerstwach kościelnych

5 września 2017 Rozmowy o partnerstwach kościelnych

fot. EKHN

 

W niemieckim Arnoldshain spotkali się przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau oraz jego Kościołów i organizacji partnerskich z całego świata. Obecni byli m.in. reprezentanci Polskiej Rady Ekumenicznej i dwóch polskich Kościołów ewangelickich.

Konsultacje partnerskie odbyły się od 16 do 25 sierpnia. Wzięli w nich udział przedstawiciele Kościołów i organizacji partnerskich Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau z: Czech, Ghany, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Polski, RPA, Tanzanii, USA i Włoch. Polską Radę Ekumeniczną (PRE) reprezentował jej dyrektor ks. Grzegorz Giemza. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Konsultacje rozpoczęły się czterodniową konferencją w Domu im. Martina Niemöllera w Arnoldshain. Uczestnicy mieli okazję m.in. wziąć udział w wykładach, warsztatach czy spotkaniach w grupach. Dyskutowano o wyzwaniach stojących przed partnerstwami kościelnymi, m.in. w kontekście rosnących postaw nacjonalistycznych.

„W szybko zmieniającym się zglobalizowanym świecie musimy, jako Kościoły, kontynuować pracę na rzecz sprawiedliwości, pokoju, pojednania i zachowania stworzenia. Musimy szanować nasze różne uwarunkowania kulturowe i przekonania teologiczne oraz stworzyć przestrzeń do otwartej rozmowy na temat konfliktów. Modlimy się za siebie nawzajem, troszczymy się o siebie nawzajem i okazujemy sobie wzajemnie solidarność” – czytamy w oświadczeniu końcowym uczestników konferencji w Arnoldshain. Jego sygnatariusze zadeklarowali również wolę zwiększenia udziału młodzieży w kontaktach partnerskich, przekształcania kontaktów bilateralnych w multilateralne, lepszej wymiany informacji między partnerami, dzielenia się doświadczeniami życia w pokoju z ludźmi innych religii, zachęcania Kościołów do większego zainteresowania problemem migracji i uchodźctwa, pokazywania partnerstw Kościołów jako modelu przezwyciężania nacjonalizmu, rasizmu, systemu kastowego i innych form dyskryminacji.

Konferencja w Arnoldshain pokazała, że warto szukać partnerstw nie tylko z Kościołami europejskimi czy północnoamerykańskimi, ale również z tymi z innych kręgów kulturowych, np. z Azji czy Afryki. Kościół przekracza granice kultur – mówił po konferencji dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza.

Po zakończeniu konferencji część uczestników konsultacji odwiedziła miejsca związane z Marcinem Lutrem: Erfurt, Eisenach (m.in. zamek Wartburg), Wittenbergę.

mk