Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rola młodzieży w międzynarodowym pojednaniu

27 maja 2021

 

W ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” odbyła się konferencja „Młodzież w procesach pojednania w Europie – rola i zadania”. Uczestnicy z czterech krajów dyskutowali o potencjale młodzieży w budowaniu przyjaznych kontaktów międzynarodowych.

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) od wielu lat koordynuje projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. W jego ramach odbyło się do tej pory wiele konferencji tematycznych, spotkań, wyjazdów studyjnych. Ich celem było budowanie wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy ekumenicznej ponad wszelkimi podziałami wyznaniowymi, kulturowymi czy narodowymi.

Tegoroczna konferencja odbyła się 26 maja na platformie internetowej Zoom. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób zaangażowanych zarówno w projekt „Pojednanie”, jak i w pracę młodzieżową na Białorusi, Ukrainie, w Polsce i Niemczech. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele Kościołów, ale też organizacji pozarządowych czy instytucji edukacyjnych.

Konferencję rozpoczął dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, który wygłosił rozważanie na temat pojednania. Następnie o inicjatywach w ramach projektu „Pojednanie” opowiedział ks. prof. Zygfryd Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego.

Ważny przejaw społeczeństwa obywatelskiego

O roli młodzieży w procesach pojednania francusko-niemieckiego mówił dr Markus Ingenlath z niemieckiej organizacji Renovabis. Przypomniał, że pierwsza faza pojednania francusko-niemieckiego miała miejsce po pierwszej wojnie światowej. Już wtedy podkreślano, że proces pojednania nie może przebiegać tylko na poziomie elit. Po drugiej wojnie światowej pojednanie było wolą zarówno polityków, jak i ruchów oddolnych. Spotkania młodzieży były ważnym elementem tego procesu. Wzięło w nich udział 8 mln osób. – Dzisiaj musimy być otwarci nie tylko na współpracę francusko-niemiecką, ale też na ogólnoeuropejską – podkreślił prelegent.

Rolę młodzieży w pojednaniu polsko-niemieckim omówił Stephan Erb z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – organizacji od lat współpracującej z PRE. – Pojednanie to nie jest coś punktowego, to proces – podkreślił. Opowiadał, że przez 30 ostatnich lat w polsko-niemieckich spotkaniach młodzieży wzięło udział 3 mln osób. – Zawiązały się więzi partnerskie, które bazują nie tylko na więzach struktur, ale też na relacjach osobistych i zaangażowaniu – tłumaczył. Zwrócił uwagę, że wielu młodych ludzi uczestniczących we wspólnych projektach pewnie by powiedziało, że pojednanie nie jest im potrzebne, bo oni się przecież nie pokłócili. Młodzież nie pamięta czasu sprzed integracji w ramach Unii Europejskiej. Istotne jest też to, że jedna trzecia niemieckich uczestników wymian młodzieżowych ma korzenie imigracyjne. – Współpraca młodzieży jest jednym z najważniejszych wyrazów społeczeństwa obywatelskiego w naszych krajach – podkreślił.

W kierunku świadomego życia

W dalszej części konferencji była mowa o wzajemnym postrzeganiu sąsiadów przez Białorusinów, Niemców, Polaków i Ukraińców. Prelegenci prezentowali zarówno własne doświadczenia, jak i wyniki badań. Bp Pavlo Shvarts z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy opowiadał o swoich doświadczeniach z czasów studiów w Polsce. Księża Andrzej Krot i Serhij Honczarow mówili o wspólnych pielgrzymkach młodzieży z Białorusi i Ukrainy. Dr Yauheniya Danilovich z Uniwersytetu w Monasterze prezentowała wyniki badań porównawczych dotyczących edukacji religijnej młodzieży na Białorusi i w Niemczech.

Prof. Michael  Domsgen z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle omówił wyniki badań wartości wśród młodzieży w Niemczech. – W ostatnich latach większe znaczenie dla młodzieży mają te wartości, które nadają życiu sens, a mniejsze te, które są związane z władzą – tłumaczył. Ok. 33 proc. młodych ludzi deklaruje, że Bóg ma ważne znaczenie w ich życiu, jednak potrzeby duchowe mają coraz mniejsze znaczenie. – Zauważalne jest natomiast przesunięcie w kierunku świadomego życia – szczególnie wśród młodych kobiet. Młodzi chcą bardziej stabilnych relacji społecznych – mówił prelegent. Zwracał też uwagę, że wśród młodzieży 59 proc. ewangelików i katolików oraz 65 proc. osób bezwyznaniowych mówi, że Kościół nie odpowiada na ich potrzeby.

Podczas dyskusji podsumowującej konferencję padały pomysły dotyczące międzynarodowej współpracy młodzieży. – Marzy nam się program wymiany młodzieży z czterech krajów podobny do wymiany polsko-niemieckiej czy francusko-niemieckiej – powiedział ks. Grzegorz Giemza.

mk

 

Zobacz też: projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”