Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Przygotowanie do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów

29 października 2021

Na przełomie sierpnia i września przyszłego roku w Niemczech odbędzie się 11. Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. Jego hasło przewodnie brzmi: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”. Europejskie spotkanie przygotowawcze do tego wydarzenia odbędzie się już w lutym w Warszawie.

Światowa Rada Kościołów (ŚRK) jest społecznością Kościołów różnych wyznań z całego świata. Zrzesza obecnie 349 Kościołów, do których należy ponad 500 mln chrześcijan z ponad 110 krajów. Jest największą organizacją ekumeniczną na świecie. Należą do niej cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Prawosławny i Starokatolicki Mariawitów. Polska Rada Ekumeniczna ma status rady stowarzyszonej z ŚRK.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Światowej Rady Kościołów. Odbywa się co 7–8 lat. Dokonuje oceny pracy ŚRK, określa jej ogólne kierunki działań, wydaje oświadczenia i wybiera nowy skład Komitetu Naczelnego, który zarządza ŚRK pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi.

Najbliższe Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów odbędzie się od 31 sierpnia do 8 września w Karlsruhe w Niemczech. Weźmie w nim udział 4 tys. osób z całego świata. Hasło przewodnie Zgromadzenia brzmi: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”. Po raz trzeci Zgromadzenie Ogólne ŚRK odbędzie się w Europie – w 1948 r. miało ono miejsce w Amsterdamie, zaś w 1968 r. w Uppsali.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia w różnych regionach świata odbędą się spotkania przygotowawcze. Europejskie spotkanie odbędzie się od 25 do 27 lutego w Warszawie. Jego organizatorem jest Konferencja Kościołów Europejskich we współpracy ze Światową Radą Kościołów i Polską Radą Ekumeniczną.

Uczestnicy spotkania przygotowawczego będą dyskutować na temat hasła przewodniego Zgromadzenia Ogólnego. Będą rozważać zagadnienia pojednania i jedności w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak kryzys zdrowotny, migracje, rasizm, zagrożenia demokracji, konflikty zbrojne, niszczenie środowiska naturalnego, sekularyzacja.

 

Zobacz też: Zgromadzenie Ogólne ŚRK