Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Przygotowania do kolejnego sympozjum europejskiego

26 kwietnia 2016

Spotkanie robocze w ramach partnerstwa Polskiej Rady Ekumenicznje z Kosciolem Ewangelickim Wesfalii, Warszawa

Uczestnicy spotkania roboczego: ks. Michał Dmitruk, Thomas Krieger, ks. Stephanie Lüders i ks. Grzegorz Giemza (fot. PRE)


W Warszawie odbyło się spotkanie robocze w ramach kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego Westfalii. Omawiano program listopadowego sympozjum europejskiego na temat stosunku do obcych w Europie, a także plany dalszej współpracy.

Spotkanie miało miejsce od 25 do 26 kwietnia w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Wzięli w nim udział ze strony Kościoła Westfalii ks. Stephanie Lüders i Thomas Krieger, a ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej jej dyrektor ks. Grzegorz Giemza i ks. Michał Dmitruk.

Dyskutowano o programie VI Europejskiego Sympozjum, które w listopadzie odbędzie się we Wrocławiu. Oprócz reprezentantów Kościoła Ewangelickiego Westfalii i PRE wezmą w nim udział przedstawiciele Kościoła Waldensów z Włoch oraz Kościołów Ewangelicko-Luterańskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Węgier. Organizatorzy chcą też zaprosić reprezentantów władz samorządowych i centralnych. Temat sympozjum będzie dotyczył stosunku do obcych w Europie. Zaprezentowana zostanie perspektywa teologiczna i socjologiczna problemu, a także punkt widzenia imigrantów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach mieszkania w Polsce. Sympozjum będzie okazją prezentacji podejścia do kwestii imigrantów w Niemczech, Polsce, Włoszech i na Węgrzech.

W czasie spotkania padła również propozycja zorganizowania wspólnego obozu studenckiego. Obie strony podkreśliły, że partnerstwo między PRE a Kościołem Ewangelickim Westfalii jest dla nich ważne i wiele mogą się od siebie wzajemnie nauczyć. Dla gości z Westfalii warszawskie spotkanie było też okazją do poznania nowego dyrektora PRE, ks. Grzegorza Giemzy.

Polska Rada Ekumeniczna oraz Kościół Ewangelicki Westfalii współpracują od 1977 r. W ramach tych kontaktów odbyło się szereg spotkań, konferencji, konsultacji i seminariów. Od 1990 r. organizowane są wspólne sympozja. W tym roku mija dziesięć lat od pierwszego Europejskiego Sympozjum organizowanego w ramach partnerstwa.