Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Protest Oddziału Pomorsko-Kujawskiego

28 grudnia 2008

Oddział Pomorsko-Kujawski Polskiej Rady Ekumenicznej skierował do Prezydenta Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza pismo-protest w sprawie planowanego wystawienia na bydgoskim Starym Rynku musicalu „Superstar with… Jesus Christ”. Poniżej zamieszczamy treść tego pisma.

Szanowny Panie Prezydencie,

Niżej podpisane Kościoły chrześcijańskie, zrzeszone w Oddziale Pomorsko-Kujawskim Polskiej Rady Ekumenicznej, ze smutkiem dowiadują się z mediów o propozycji (projekcie) wystawienia na bydgoskim Starym Rynku widowiska będącego uwspółcześnioną wersją musicalu A.L. Webbera i T. Ricefa, opracowaną przez panów J. Klonowskiego oraz J. Jaworskiego, a zatytułowaną: „Superstar with… Jesus Christ”. Nie jesteśmy przeciwni oryginałowi tego musicalu, funkcjonującemu na kulturalnych scenach Europy i świata, choć nie jesteśmy też zbudowani tego typu wydarzeniami artystycznymi. Protestujemy jednak wobec obranej przez organizatorów konwencji widowiska, jednoznacznie trywialnego, gorszącego, prowadzącego do relatywizowania Ewangelii i w konsekwencji ukierunkowanego na lekceważenie chrześcijańskich przekonań. Uważamy, że Ewangelia jako taka, nie potrzebuje „pomocy artystów”, którzy zaprezentują jedynie właściwy i prawdziwy „odarty z mitu do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni” obraz wspólnego wszystkim chrześcijanom ich Zbawcy Jezusa Chrystusa.

Zasmuca nas włączenie do widowiska SMS-owej akcji „decydowania” o losie Jezusa, co ma stać się czymś w rodzaju zabawy z Jezusem i z telebimem. Wyrażając to wspólne dla Kościołów członkowskich Oddziału Pomorsko-Kujawskiego PRE stanowisko, ufamy, że Szanowny Pan Prezydent dogłębnie rozważy poruszany problem religijno-moralny, kierując się dobrem tych, którzy nie chcą w taki groteskowy i bluźnierczy sposób uczestniczyć we „wprowadzaniu” Chrystusa do współczesności na zasadzie: „co by było, gdyby…”.

Wierzymy, że taka próba manipulowania opinią publiczną nie znajdzie akceptacji w środowisku chrześcijan, których zadaniem jest stać na straży Ewangelii oraz wartości jakie ona sama prezentuje.

Spektakl wyrządzi tym szlachetnym, płynącym z wiary dążeniom – poważną szkodę.

Z wyrazami szacunku

Ks. Dziekan Jarosław Dmitruk, Kościół Prawosławny, Parafia p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy

Ks. Proboszcz Marek Loskot, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia p.w. Zbawiciela w Bydgoszczy

Ks. Janusz Olszański, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Bydgoszczy

Ks. Dziekan Tadeusz Urban, Kościół Polskokatolicki, Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dn. 11 grudnia 2008 r.