Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Prawosławni i katolicy o małżeństwach mieszanych

18 marca 2009

W Drohiczynie nad Bugiem obradował Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny. Poniżej publikujemy komunikat z tego spotkania.

Dnia 17 marca 2009 roku w Kurii Biskupiej w Drohiczynie nad Bugiem odbyło się spotkanie plenarne Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Wzięli w nim udział ze strony Kościoła Prawosławnego: J.E. Ks. Arcybiskup Abel, Ks. Mitrat Jerzy Boreczko i Ks. Mitrat Jerzy Tofiluk; ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego: J.E. Ks. Bp Tadeusz Pikus, Ks. Dr Stanisław Ulaczyk i Ks. Dr Radosław Kimsza.

W trakcie spotkania omówiono przebieg tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego, zapoznano się z różnymi projektami dokumentów dotyczących małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej i opinii prawników; powrócono do tematu wspólnie przygotowanych katechez przedmałżeńskich.

Najbliższe spotkanie plenarne odbędzie się 29 września 2009 roku w Prawosławnej Kurii Arcybiskupiej w Lublinie a do uczestnictwa w nim zostaną poproszone małżeństwa prawosławno-katolickie w celu zaznajomienia się z problemami mającymi swoje podłoże w różności wyznawanej wiary.

Ks. dr Jerzy Tofiluk – Kościół Prawosławny
Ks. dr Radosław Kimsza – Kościół Rzymskokatolicki

Drohiczyn nad Bugiem, 17 marca 2009 r.

źródło: ekumenizm.pl