Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pracownik PRE został duchownym

30 maja 2013

Michal DmitrukMichał Dmitruk, asystent w biurze Polskiej Rady Ekumenicznej, został wyświęcony na diakona w Kościele Prawosławnym.

Uroczystość odbyła się 26 maja podczas liturgii w warszawskiej katedrze prawosławnej p.w. św. Marii Magdaleny. Przed nabożeństwem metropolita Sawa dokonał chirotesji lektorskiej Michała Dmitruka, zaś w trakcie liturgii udzielił święceń kapłańskich ks. diakonowi Rafaelowi Szczerbaczowi oraz święceń diakonatu subdiakonowi Michałowi Dmitrukowi.

Metropolita Sawa zwracając się do nowych duchownych przypomniał, że obaj są synami księży. – Obydwaj wychowywaliście się pod kapłańskimi skrzydłami swoich ojców, jak również pod dachem matki Cerkwi. Dzisiaj wchodzicie w trud swoich rodzicieli. Pamiętajcie, aby przez cały czas swojej kapłańskiej posługi podobać się Bogu, ze wszystkich sił zabiegajcie o ten dar, a jeżeli to osiągnięcie, wówczas przełoży się to na uznanie wśród ludzi – powiedział zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Ks. diakon Michał Dmitruk urodził się w 1981 r. w Kielcach. W 2003 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. Następnie studiował w Prawosławnej Moskiewskiej Akademii Duchownej w Siergijew Posadzie, którą ukończył w 2006 r. otrzymując tytuł kandydata teologii. Od maja 2007 do lipca 2008 r. przebywał na stypendium naukowym w Ostkirchliches Institut w Regensburgu w Niemczech. W 2008 r. ukończył studia magisterskie z teologii prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od września 2008 r. pracuje jako sekretarz-asystent w biurze Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 2010 r. kontynuuje edukację na studiach doktoranckich w ChAT.

źródło: katedra.org.pl

Na zdjęciu: ks. diakon Michał Dmitruk (fot. mk)