Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Prace nad tekstami ekumenicznych modlitw

15 października 2010

Po raz pierwszy w historii Polska jako kraj jest odpowiedzialna za przygotowanie tekstów dla całego świata na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Polacy przygotowali je na Tydzień Modlitw w 2012 r.

Od 20 do 24 września międzynarodowe grono przedstawicieli Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan pracowało w Warszawie nad przedstawionymi przez Polaków propozycjami nabożeństw w 2012 r. i poznawało kontekst ekumeniczno-religijny Polski. ŚRK reprezentowali: Anne-Noëlle Clément, ks. Peter Colwell, ks. John Gibaut (dyrektor Komisji „Wiara i Ustrój”), Odair Pedroso Mateus, ks. Augustin Sokolovski, ks. Sabine Udodesku, ks. Karl-Martin Unrath i Lucy W. Waweru. W imieniu Papieskiej Rady do Warszawy przybyli ks. Mark Langham, ks. James Puglisi oraz Clare Watkins. Z polskiej strony w obradach uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz (współprzewodniczący Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. Sławomir Pawłowski (sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu), ks. Ireneusz Lukas (dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej), Małgorzata Platajs (dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce) oraz Harry Irrgang (tłumacz tekstów).

Teksty opracowane przez polską ekumeniczną grupę redakcyjną, którą tworzyli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego, zostały w czerwcu wysłane do Watykanu i do Światowej Rady Kościołów. Podczas pobytu w Warszawie eksperci z różnych krajów i Kościołów pracowali nad tekstami, tak aby mogły być zatwierdzone zarówno przez Kościół Rzymskokatolicki jak i ŚRK.

Teksty na Tydzień Modlitw zostaną przetłumaczone na główne języki i rozesłane do wszystkich krajów świata w postaci broszury lub w wersji elektronicznej. Broszura co roku zawiera tekst biblijny, będący motywem przewodnim modlitw w danym Tygodniu, wprowadzenie do tematu, nawiązujące do sytuacji Kościołów z kraju przygotowującego teksty, oraz odpowiednie czytania z Pisma Świętego, a także komentarz i modlitwy. Zarówno hasło jak i temat powinny wyrastać z lokalnego kontekstu.

Na Tydzień Ekumeniczny w 2012 r. wybrano hasło: „Wszyscy powinniśmy zostać przemienieni przez zwycięstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa”, zaczerpnięte z 1. Listu do Koryntian. Wybierając hasło grupa redakcyjna chciała zaakcentować dwie sprawy: przemianę i zwycięstwo. Chodziło o zwrócenie uwagi na przemiany, jakich Polacy doświadczyli w przeszłości, a szczególnie przed dwudziestoma laty, ale także wskazanie na osiągnięte zwycięstwa. Innym wydarzeniem, które skłoniło grupę do refleksji nad tematem zwycięstwa były mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r.

Poprzez dobór tekstów biblijnych i haseł na poszczególne dni autorzy zwracają uwagę, że „w Chrystusie, każdy może wygrać, ale Chrystusowe zwycięstwo jest specyficzne, bo zwycięzca jest pokorny, usługujący, jednoczący, wiarygodny, pokonujący Złego, wywyższający, który nie zagarnia tego zwycięstwa tylko dla siebie”.

Od 1968 r. teksty na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan są przygotowywane razem przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Od 1975 r. wybrany kraj przygotowuje projekt wstępny modlitw. Powinien być on wypracowany w sposób ekumeniczny i przez przedstawicieli różnych Kościołów w danym kraju.

Podczas pobytu w Warszawie przedstawiciele Światowej Rady Kościołów i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan spotkali się też z reprezentantami Polskiej Rady Ekumenicznej.

KAI/i.lukas

Fotorelacja z obrad