Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pożegnanie Tadeusza Mazowieckiego

4 listopada 2013

Wyklad Tadeusza Mazowieckiego podczas inauguracji r. ak. 2009/10 w ChAT (fot. Michal Karski)

Wykład Tadeusza Mazowieckiego podczas inauguracji roku akademickiego 2009/10 w ChAT (fot. Michał Karski)

W zeszłym tygodniu zmarł Tadeusz Mazowiecki – polityk, redaktor, działacz katolicki, znany z otwartej i ekumenicznej postawy. Podczas pogrzebu obecni byli także reprezentanci środowisk ekumenicznych w Polsce.

Pierwszy niekomunistyczny premier Polski po wojnie zmarł 28 października w Warszawie. Szeroka publiczność kojarzyła go głównie jako redaktora „Więzi”, antykomunistycznego opozycjonistę i polityka. W środowiskach Kościołów mniejszościowych znany był również z kontaktów ekumenicznych.

Tadeusz Mazowiecki już w latach 50. i 60. bywał na nabożeństwach w luterańskim kościele Św. Trójcy w Warszawie i słuchał kazań ks. Zygmunta Michelisa, proboszcza tej parafii i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczył również w nabożeństwach ekumenicznych odbywających się w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym. Bywał też w kościołach innych wyznań. „Kilkakrotnie odwiedzał nasze ośrodki kościelne; swoją skromnością i otwartością zyskiwał szacunek i poważanie” – napisał w swych kondolencjach zwierzchnik Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa.

Miesięcznik „Więź”, którego Tadeusz Mazowiecki był założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym, od początku swego istnienia w 1958 r. do dziś promuje otwarty katolicyzm. Jest miejscem wielostronnej debaty. Na jego łamach publikowali i publikują ludzie różnych wyznań i światopoglądów.

W październiku 2009 r., w dwudziestolecie przemian demokratycznych w Polsce, Tadeusz Mazowiecki wygłosił wykład podczas inauguracji roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Mówił o wydarzeniach 1989 r. (pisaliśmy o tym tutaj).

Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego odbył się 3 listopada w warszawskiej katedrze rzymskokatolickiej św. Jana, a następnie na cmentarzu w Laskach. Obecni na nim byli również przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej: ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego, bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, prezbiter Henryk Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz bp Mirosław Wola z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Michał Karski