Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pożegnanie ks. sup. Kuczmy

2 października 2017 Pożegnanie ks. sup. Kuczmy

fot. mk

 

W Warszawie pochowano ks. sup. Adama Kuczmę, duchownego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i byłego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Zmarłego żegnała rodzina oraz przedstawiciele różnych Kościołów.

Ks. sup. Adam Kuczma zmarł 24 września w wieku 93 lat. Pogrzeb odbył się 2 października w Warszawie – najpierw w kościele ewangelicko-reformowanym, a następnie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Kazanie podczas nabożeństwa żałobnego wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce bp Andrzej Malicki. Słowa pożegnania wygłosili prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. prał. Andrzej Gałka (Kościół Rzymskokatolicki), wiceprezes PRE abp Abel (Kościół Prawosławny) i ks. Roman Lipiński (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Ks. sup. Adam Kuczma urodził się w 1924 r. w Petrykowie koło Tarnopola. W latach 1983–1989 pełnił funkcję superintendenta naczelnego Kościoła Metodystycznego w Polsce. Był też wieloletnim dyrektorem szkoły English Language College.

Angażował się także w ruch ekumeniczny. W latach 1986–1990 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Wcześniej pełnił funkcję jej skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Działał również w międzynarodowych organizacjach ekumenicznych. W latach 1974–1986 był członkiem Komitetu Doradczego Konferencji Kościołów Europejskich, a od 1986 do 1992 r. zasiadał w prezydium tej organizacji. Brał także udział w pracach Komisji Antyrasistowskiej Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej.