Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Posiedzenie Komisji Kontaktów PRE–EKD

4 lipca 2014 Posiedzenie Komisji Kontaktów PRE–EKD

Uczestnicy spotkania: ks. M. Hübner i bp H.-J. Abromeit z EKD oraz abp Jeremiasz i ks. I. Lukas z PRE (fot. PRE)


Podczas spotkania przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech rozmawiano m.in. o sytuacji Kościołów w obu krajach, Dekadzie Reformacji, rocznicy wybuchu I wojny światowej, wydarzeniach na Ukrainie, dialogu w zakresie eklezjologii oraz inicjatywach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Posiedzenie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) odbyło się 30 czerwca w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli: bp Hans-Jürgen Abromeit, przedstawiciel Rady EKD do spraw kontaktów z Polską, ks. nadradca Michael Hübner z wydziału EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. Ireneusz Lukas, dyrektor PRE.

W pierwszej części spotkania omówiono sytuację Kościołów w Polsce i Niemczech zwracając uwagę na ważne wydarzenia. Wśród nich przedstawiciele EKD omówili wyniki najnowszych badań socjologicznych przeprowadzonych w Niemczech na temat przynależności do Kościoła ewangelickiego („Zaangażowanie i obojętność. Przynależność do Kościoła jako praktyka społeczna”). Rozmawiano także na temat wydarzeń organizowanych w ramach Dekady Reformacji w Polsce i Niemczech oraz obchodów związanych z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej. Na stronie internetowej EKD zamieszczone zostały liczne materiały dotyczące wydarzeń związanych z I wojną światową.

W ramach współpracy PRE i Kościoła Ewangelickiego w Westfalii w październiku odbędzie się konferencja na temat „Przełom cywilizacyjny I wojny światowej. Współczesne wyzwania dla europejskiej kultury pokoju”.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie oraz roli Kościołów w procesie pojednania. Ważnym tematem rozmów była przypadająca w 2015 r. 50. rocznica opublikowania Memorandum Wschodniego (Ostdenkschrift) oraz 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Kościoły w Polsce i Niemczech planują wspólne uroczystości związane z tymi wydarzeniami.

W Berlinie dyskutowano także o możliwości kontynuowania dialogu teologicznego dotyczącego eklezjologii. Zarówno przedstawiciele PRE, jak i EKD wyrazili zainteresowanie i gotowość do dalszej współpracy oraz kontynuowania rozmów na temat rozumienia Kościoła w różnych tradycjach wyznaniowych.

Mówiąc o współpracy w przyszłości pomiędzy PRE a EKD podkreślono znaczenie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności ekonomicznej i etyki w życiu publicznym.

Kolejne posiedzenie Komisji Kontaktów PRE–EKD zaplanowano na czerwiec 2015 r. w Warszawie.

(luk)