Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pomóżmy powodzianom w Niemczech

2 sierpnia 2021 Pomóżmy powodzianom w Niemczech

(fot. analogicus/pixapay)

 

W połowie lipca mieszkańcy Nadrenii-Palatynatu i Nadrenii Północnej-Westfalii doświadczyli katastrofalnej powodzi. Niszczycielski żywioł przyniósł wiele ofiar śmiertelnych, osób rannych i zaginionych, a także ogromne straty materialne. Polska Rada Ekumeniczna, która od lat współpracuje z Kościołem Ewangelickim Westfalii, apeluje o składanie ofiar na rzecz pomocy powodzianom.

W wyniku kataklizmu śmierć poniosło w Niemczech ponad 160 osób, są też liczni ranni i zaginieni. Również straty materialne są ogromne. Wiele osób straciło dach nad głową, zniszczona została też infrastruktura publiczna: drogi, linie kolejowe, mosty itp.

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) wyraża swoją solidarność ze wszystkimi osobami, które ucierpiały w wyniku tej katastrofy naturalnej. Na zalanych terenach działa Kościół Ewangelicki Westfalii, z którym od lat PRE posiada partnerskie relacje. Współpraca ta obejmowała i obejmuje zarówno pomoc materialną, jak i wymianę doświadczeń. Kościół westfalski wspierał wiele inicjatyw PRE, w ostatnim czasie jej projekty dotyczące migracji i ekologii. Organizuje też regularnie międzynarodowe seminaria tematyczne z udziałem przedstawicieli partnerskich Kościołów z Polski, Węgier i Włoch.

Polska Rada Ekumeniczna apeluje o składanie ofiar na rzecz pomocy powodzianom w zachodnich Niemczech. Datki można przekazywać do 31 sierpnia na konto Diakonii Polskiej – organizacji charytatywnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jednego z siedmiu Kościołów członkowskich PRE. Zebrane środki Diakonia Polska przekaże poszkodowanym za pośrednictwem Diakonii Niemieckiej.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
Tytuł przelewu: Powódź

 

Więcej o zbiórce Diakonii Polskiej na rzecz powodzian w Niemczech