Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Polskie Kościoły wzywają do pomocy uchodźcom

30 czerwca 2016 Polskie Kościoły wzywają do pomocy uchodźcom

Podpisanie przesłania w sprawie uchodźców (fot. Eliza Bartkiewicz / BP KEP)

 

„Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym” – czytamy w „Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.

Przesłanie zostało podpisane 30 czerwca w siedzibie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przez przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski.

Sygnatariusze przesłania zwracają uwagę na obecny kryzys uchodźczy w Europie i przywołują w tym kontekście biblijne przykłady uchodźctwa – Abrahama, Jakuba, Jezusa i jego rodziny. Podkreślają, że Kościoły powinny wychowywać do niesienia pomocy uciekającym przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Przypominają również, że w przeszłości Polacy zarówno udzielali gościny uciekającym, jak i sami jej doświadczali w innych krajach. „[P]odtrzymywanie [gościnności – przyp. red.] i wychowywanie do niej powinno być wyrazem chrześcijańskiej wrażliwości i narodowej tradycji” – czytamy w tekście przesłania.

Autorzy tego ekumenicznego dokumentu podkreślają, że w rozwiązaniu problemu migracyjnego „[p]otrzebna jest hojność i roztropność, otwarcie serca i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o pomoc”. Zachęcają chrześcijan do współpracy z władzą państwową i organizacjami społecznymi w zakresie rozwiązania tego problemu. Wskazują, że pomoc powinna być kierowana zarówno do uchodźców, jak i do tych, którzy pozostali na terenach, gdzie toczą się wojny. „Wzywamy wiernych naszych Kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu” – piszą sygnatariusze przesłania.

W imieniu Kościołów przesłanie podpisali: pastor Leszek Wakuła (prezbiter okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP), bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), ks. sup. Andrzej Malicki (superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP), bp Marek Izdebski (biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), bp Wiktor Wysoczański (biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP), bp M. Karol Babi (biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP), metropolita Sawa (prawosławny metropolita warszawski i całej Polski) oraz abp Stanisław Gądecki (przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski).

Najważniejszym motywem przesłania jest pytanie o to, co robić, aby udzielić pomocy uchodźcom. Nawet gdyby 60–80 proc. społeczeństwa było przeciwne uchodźcom, Kościół nie może powiedzieć jak politycy: „ludzie tego nie chcą, więc tego nie zrobimy” – podkreślił abp Gądecki podczas konferencji prasowej po podpisaniu przesłania. Pojawiło się również pytanie, dlaczego przesłanie w sprawie uchodźców zostało ogłoszone dopiero teraz. – Moim zdaniem to przesłanie nie pojawia się zbyt późno. Jest ono wynikiem wielostronnych konsultacji prowadzonych w celu wypracowania jasnego, ale i wyważonego w swojej treści dokumentu – tłumaczył wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.


Czytaj:
tekst „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”