Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Polski film nagrodzony przez Jury Ekumeniczne

19 października 2011

Podczas tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego Jury Ekumeniczne przyznało swoją nagrodę polskiemu filmowi „Wymyk” w reżyserii Grega Zglińskiego. Według jury film można postrzegać jako swoistą opowieść o Ablu i Kainie.

W opinii Jury na temat filmu czytamy: „Posługując się doskonałym i wyrafinowanym językiem filmowym ‘Wymyk’ podejmuje problem odwagi cywilnej i poczucia winy. Odwołuje się do większej odpowiedzialności osobistej. Film (…) można postrzegać jako swoistą opowieść o Ablu i Kainie”.

Jury przyznało również wyróżnienia dla dwóch innych filmów: „Droga na drugą stronę” (reż. Anca Damian, Rumunia/Polska) oraz „Ciemne sprawy” (reż. Kivu Ruhorahoza, Rwanda/Australia).

27. Warszawski Festiwal Filmowy miał miejsce od 7 do 16 października. 14 października odbyła się konferencja z udziałem Jury Ekumenicznego. Wzięli w niej udział ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, oraz Ewa Jóźwiak, konsultant ds. mediów z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Jury ekumeniczne zostało w tym roku powołane po raz drugi w historii Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Składało się z trzech osób – dwóch katolików z organizacji SIGNIS: historyka kina dr. Guido Convents (Belgia) i redemptorysty o. dr. Marka Kotyńskiego (Polska) oraz pastora ewangelicko-reformowanego Hansa Hodela (Szwajcaria), prezesa INTERFILM. SIGNIS jest światowym katolickim Stowarzyszeniem Komunikacji Społecznej, INTERFILM – Międzynarodową Międzykościelną Organizacją Filmową.

Podczas spotkania, zorganizowanego przez prezesa SIGNIS-Polska o. Krzysztofa Ołdakowskiego, ks. Hans Hodel opowiedział o organizacji INTERFILM, o współpracy ekumenicznej podczas różnych festiwali i seminariów na temat filmu. Dr Guido Convents mówił o udziale SIGNIS w festiwalach oraz o kryteriach oceny filmów z punktu widzenia Jury Ekumenicznego, o. Marek Kotyński wprowadził w duchowy wymiar współczesnego polskiego kina.

Wszyscy trzej jurorzy podzielili się także refleksją na temat poziomu artystycznego 27. Warszawskiego Festiwali Filmowego, choć werdykt jury jeszcze nie był znany publiczności. Po dyskusji plenarnej można było porozmawiać indywidualnie z jurorami.

Po raz pierwszy nagrodę Jury Ekumenicznego przyznano w Cannes w 1974 r. Gremium to pragnie nie tylko dawać świadectwo obecności wspólnie pracujących chrześcijan na największych i najbardziej prestiżowych imprezach filmowych na świecie. Poprzez przyznawaną dorocznie nagrodę Jury Ekumeniczne chce zwrócić uwagę na wymiar duchowy i humanitarny filmu.

_____________________

Zobacz też: Warszawski Festiwal Filmowy