Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Polacy w Lyonie

23 lipca 2009

W zakończonym w poniedziałek, 20 lipca, XIII Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Kościołów Europejskich w Lyonie udział wzięło ok. 800 osób, w tym ponad 300 delegatów. Wśród nich było dziewięcioro Polaków. Poniżej przedstawiamy zdjęcie polskich uczestników zrobione podczas Zgromadzenia.

Stoją od lewej: ks. Julian Felenczak (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), Agnieszka Rudkowska (Sekretarz Generalna YWCA Polska), Iwona Baraniec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), abp Jakub (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Marcin Brzóska (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. dr Andrzej Kuźma (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), dr Joanna Mizgała (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. M. Wiesław Kowalczewski (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz ks. Ireneusz Lukas (dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej).

Dr Joanna Mizgała oraz ks. dr Andrzej Kuźma weszli w skład czterdziestoosobowego Komitetu Naczelnego Konferencji Kościołów Europejskich, który został wybrany ostatniego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie.

foto: PRE