Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pierwszy polski leksykon ekumenistów

20 czerwca 2012

n7Ukazał się numer 1-2/2012 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną. Zeszyt ma charakter specjalny – jest leksykonem ekumenistów.

To pierwsze tego typu opracowanie po polsku. Jego autorem jest prof. Karol Karski, kierownik katedry ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Leksykon zawiera biogramy 351 osób zaangażowanych w ruch ekumeniczny – 205 z zagranicy oraz 146 z Polski. Znaleźli się wśród nich zarówno duchowni, jak i świeccy, katolicy, prawosławni i protestanci.

„Są to ludzie wywodzący się z wszystkich głównych tradycji chrześcijaństwa, którzy jako przywódcy kościelni, teolodzy lub działacze świeccy nie zadowalali się istniejącym stanem rzeczy, lecz odpowiednio do swoich możliwości, kwalifikacji i talentów organizacyjnych podejmowali działania na rzecz przezwyciężenia istniejących podziałów i poprawy atmosfery w stosunkach międzywyznaniowych” – czytamy we wstępie do publikacji.

Autor leksykonu zastrzega, że jest to jedynie pierwsza próba tego typu opracowania. „(…) Leksykon ekumenistów w obecnej postaci traktuję jako dzieło niedokończone, coś w rodzaju pierwszej przymiarki i oczekuję, że przyjazne i merytoryczne uwagi pozwolą usunąć ewentualne błędy i wnieść niezbędne poprawki” – pisze Karol Karski we wstępie.
Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:
BPH PKO S.A.: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena podwójnego zeszytu specjalnego: 30 zł.