Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia

12 stycznia 2020

Katedra Pedagogiki Religii i Kultury Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Polska Rada Ekumeniczna zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia”.

Konferencja odbędzie się 27 lutego w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48. Będzie połączona z Forum Katechetycznym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Tematyka konferencji wpisuje się w ogólne założenia koncepcyjne współczesnej pedagogiki religii. Organizatorzy pragną omówić współczesne idee kształcenia religijnego w szkole oraz dokonać analizy praktyki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów edukacji – ucznia i nauczyciela.

Podstawą dociekań podczas konferencji będą problemy skupione wokół następujących zagadnień, tworzących sekcje tematyczne:

  1. Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego.
  2. Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów.
  3. Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Elżbieta Bednarz
Kontakt w sprawach organizacyjnych i wystąpień: e.bednarz@chat.edu.pl

Sekretarz konferencji: mgr Elżbieta Byrtek
Kontakt w sprawach zgłoszeń: e.byrtek@chat.edu.pl

Przesyłanie zgłoszeń i abstraktów – do 17 stycznia 2020 r.

Abstrakt – 500 znaków

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz: http://chat.edu.pl/pedagogika/zgloszenie-na-konferencje

Rada Programowa konferencji decyduje o kwalifikacji referatów. Uczestnicy zostaną poinformowani o kwalifikacji do dnia 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje tutaj