Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Organizacje ekumeniczne wzywają do zawieszenia broni w Gruzji

13 sierpnia 2008

Światowa Rada Kościołów i Konferencja Kościołów Europejskich we wspólnym oświadczeniu wezwały do przywrócenia pokoju na Kaukazie, udzielenia pomocy osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym oraz do modlitwy za ludzi żyjących w tym regionie. Działania wojenne w Gruzji już w pierwszych dniach przyniosły setki ofiar śmiertelnych, tysiące ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów, wiele budynków zostało zniszczonych.

Oświadczenie wydane 12 sierpnia wyraża przerażenie i smutek z powodu fali przemocy, jaka miała miejsce w ostatnich dniach na Kaukazie. „Użycie siły w sporze o Południową Osetię i Abchazję kosztowało życie cywilów i żołnierzy, naraża region na utratę kruchej stabilizacji oraz wzbudza na nowo głębokie obawy – zarówno w tym regionie jak i poza nim” – czytamy w oświadczeniu.

Światowa Rada Kościołów i Konferencja Kościołów Europejskich przyłączają się do apelu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Ewangeliczno-Baptystycznego Gruzji, które wezwały do zawieszenia broni, szukania pokojowego rozwiązania konfliktu oraz udzielenia natychmiastowej pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi. „Zachęcamy Kościoły na całym świecie do poparcia tych siostrzanych Kościołów i międzynarodowego apelu ekumenicznego zainicjowanego przez organizację Action by Churches Together” – czytamy w oświadczeniu. „Dobro ludzi, którzy uciekli ze swych domów i tych, których domy zostały zniszczone, musi być najwyższym priorytetem w nadchodzących dniach”.

Wspólne oświadczenie ŚRK i KKE wzywa także „siły wojskowe do powrotu na pozycje zajmowane przed obecnym konfliktem zbrojnym”, „Europę do przewodnictwa w przywracaniu pokoju”, a ONZ do „zapewnienia Gruzji integralności terytorialnej i niezależności politycznej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i przez wspólne działanie Rady Bezpieczeństwa ONZ”. W oświadczeniu zaznacza się, że „władze, które zdecydowały się na użycie siły, mają być pociągnięte do odpowiedzialności za śmierć, którą spowodowały”.

Na koniec autorzy oświadczenia podkreślają, że „dobre relacje między sąsiadami są darem Boga i obowiązkiem wszystkich ludzi” i zwracają się „do Kościołów członkowskich o modlitwę za ludzi w Gruzji i krajach sąsiednich oraz za tych wszystkich, którzy w tych dniach pracują na rzecz pokoju i pojednania”.

Pełny tekst oświadczenia w języku angielskim

Action by Churches Together

źródło:

Światowa Rada Kościołów