Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obrady Komisji KEP-PRE

10 października 2014 Obrady Komisji KEP-PRE

W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się jesienne spotkanie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.


KOMUNIKAT
Komisji ds. Dialogu
między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski
(8 październik 2014 r.)

W dniu 8 października 2014 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie przy ul. Willowej 1.

Ze strony PRE obradom współprzewodniczył abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), Prezes PRE, a ze strony KEP posiedzeniu współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. W zebraniu uczestniczyli także: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Andrzej Gontarek w zastępstwie bp. Wiktora Wysoczańskiego (Kościół Polskokatolicki), ks. dr Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. dyr. Ireneusz Lukas, bp Andrzej Czaja, bp Marek Solarczyk (obaj z Kościoła Rzymskokatolickiego), i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

Komisja zatwierdziła temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015 (Jezus rzekł do Samarytanki: „daj mi pić” J 4,7) oraz omawiała sprawę miejsca i czasu nabożeństwa centralnego.

Komisja wysłuchała relacji uczestników z posiedzenia Wspólnej Mieszanej Komisji Dialogu Kościoła Katolickiego i Prawosławnego obradującej w Ammanie.

Komisja przedyskutowała i przyjęła ostateczną wersję Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli.

Omówiono sprawę losu dokumentu na temat małżeństw mieszanych, który złożony został w Watykanie.

Rozmawiano także o możliwości zorganizowania konferencji na temat rozwiązywania konfliktów w duchu Ewangelii.

Strona rzymskokatolicka przedstawiła informację o planowanym programie wizyty w Polsce kard. Kurta Kocha, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (5–8 grudzień 2014 r.).

Przedmiotem uwagi były także sprawy związane z edukację szkolną.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 10 marca 2015 r., godz. 17.00 w siedzibie Episkopatu Polski przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sporządził
Ks. dr Edward Puślecki
Honorowy Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko Metodystycznego w RP