Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obradowała komisja rząd–PRE

23 marca 2017

Podczas spotkania Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu oraz Polskiej Rady Ekumenicznej dyskutowano m.in. o reformie edukacji, a także sytuacji i potrzebach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Posiedzenie komisji odbyło się 21 marca i było pierwszym w tej kadencji sejmu. Współprzewodniczyli mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Podczas obrad przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej zapoznali się z zagadnieniami reformy systemu oświaty, która wymaga przygotowania nowej podstawy programowej nauczania religii w szkołach przez Kościoły zrzeszone w PRE. Członkowie Komisji dyskutowali też o sytuacji finansowej i potrzebach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, przedstawionych przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Teresę Czerwińską oraz rektora ChAT ks. prof. Bogusława Milerskiego.

W spotkaniu oprócz wymienionych osób uczestniczyli także: abp Abel (Kościół Prawosławny), bp Marek M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), ks. inf. Ryszard Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki), ks. Grzegorz Giemza (dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), a także ze strony rządu: Maciej Kopeć (podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), Jarosław Sellin (sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Kazimierz Smoliński (sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa).

Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia podnoszone przez stronę kościelną i rządową, w szczególności zaś: regulowanie statusu prawnego Kościołów członkowskich PRE, rewindykacja mienia kościelnego, nauka religii w szkołach publicznych, warunki działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także niektóre aspekty polityki zagranicznej państwa.

źródło: MSWiA