Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obradowała Komisja ds. Dialogu między KEP a PRE

28 października 2011

W Kamieniu Śląskim odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT

z obrad Komisji ds. Dialogu

między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

(27 październik 2011 r.)

W dniu 27 października 2011 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski (KEP) a Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim k. Opola.

Ze strony KEP obradom współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE posiedzeniu współprzewodniczył jej Prezes, abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). W posiedzeniu uczestniczyli także: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Andrzej Czaja (Kościół Rzymskokatolicki) – gospodarz miejsca, ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

Obrady poprzedziła konferencja pt. „Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów”. Przygotowywany zostanie stosowny list do wiernych o znaczeniu tego święta dla współczesnych chrześcijan.

Komisja omówiła sprawy związane ze styczniowym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan i materiałami przygotowanymi po raz pierwszy przez polską ekumeniczną grupę redakcyjną. Cały chrześcijański świat będzie z nich korzystał w 2012 roku. Hasłem Tygodnia są słowa: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15,51-58).

Omówiono deklarację w sprawie małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej, który został przyjęty przez KEP.

Przygotowanie listu do wiernych na temat ochrony stworzenia jest w końcowej fazie redagowania.

Zastanawiano się nad formami współpracy duszpasterskiej podczas Euro 2012.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 12 marca 2012 r., o godz. 16.00 w siedzibie Episkopatu Polski.

Sekretarz Komisji Dialogu

Bp Edward Puślecki KEM

____________________

Zobacz też: Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej