Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

O relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich

12 maja 2009

Oświadczenie ze spotkania sekretarzy generalnych rad ekumenicznych w Europie, które miało miejsce w St. Pölten w Austrii.

Chrześcijanie i muzułmanie dla lepszej Europy

St. Pölten, 30 kwietnia 2009 r.

„Chrześcijanie i muzułmanie powinni dążyć do osiągnięcia wzajemnego zaufania. Im więcej obie społeczności religijne będą się spotykać, rozmawiać ze sobą i wyjaśniać różnice między swoimi punktami widzenia, tym bardziej będzie możliwe wzajemne zrozumienie. Takie kontakty są potrzebne zarówno na poziomie liderów społeczności, jak też między zwykłymi wiernymi. Razem możemy więcej wnieść do przyszłości naszej europejskiej społeczności” – stwierdzili sekretarze generalni rad ekumenicznych w Europie, którzy od 27 do 30 kwietnia obradowali na wspólnej konferencji w St. Pölten w Austrii.

Takie spotkania sekretarzy generalnych rad ekumenicznych odbywają się raz w roku w celu wymiany doświadczeń i omówienia problemów w poszczególnych krajach Europy. W tym roku skoncentrowano się na relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich, ponieważ współpraca pomiędzy wiernymi, a szczególnie liderami, religii monoteistycznych oraz kwestia tożsamości są dzisiaj niezwykle ważnymi zagadnieniami w Europie.

Sekretarze rad ekumenicznych zachęcają wszystkich chrześcijan i muzułmanów do wzajemnego uczenia się swoich wartości i nie kierowania się we wzajemnych relacjach uprzedzeniami. Obie społeczności mogą się od siebie wiele nauczyć, np. różnego rozumienia Jedynego Boga, praw człowieka czy roli religii w społeczeństwie.

Uczestnicy spotkania w St. Pölten zdają sobie sprawę, jak trudne jest to zadanie. Dzisiejsze społeczeństwo europejskie jest złożone: kulturowo, społecznie, ekonomicznie, politycznie i religijnie. Wszystkie religie i światopoglądy stoją przed wyzwaniem aktywnego zbliżenia się do siebie. Jednym z wielkich darów współczesności jest to, że w Europie ludzie różnych religii codziennie się ze sobą spotykają w swoim miejscu zamieszkania. To nas zmusza do szukania dialogu i współpracy.

Znaczenie wzajemnego zrozumienia było podkreślone przez 138 uczonych muzułmańskich w oświadczeniu „Wspólne Słowo” (2007). W październiku 2008 r. w Mechelen grupa muzułmańskich i chrześcijańskich uczonych stwierdziła w swym oświadczeniu: „Europa jest wezwana do bycia laboratorium uczenia się zarówno dla muzułmanów jak i chrześcijan”. Obie społeczności trzymają się podstawowych zasad teologicznych i ludzkich. Rozumieją objawienie Boga w swych świętych księgach jako wezwanie do pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

tłum. mk