Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy rok akademicki i nowa siedziba ChAT

4 października 2018 Nowy rok akademicki i nowa siedziba ChAT

Nowa siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zainaugurowała nowy rok akademicki. Dla tej ekumenicznej uczelni jest to rok wyjątkowy, bowiem po ponad sześćdziesięciu latach istnienia dorobiła się swojej własnej siedziby.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) powstała w 1954 r. Początkowo działała w budynku Ewangelickiego Domu Opieki „Tabita” w Chylicach pod Warszawą, a przez ostatnie pięćdziesiąt lat w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Miodowej w Warszawie. Przez lata była w Polsce jedyną państwową uczelnią wyższą bez własnej siedziby. Od roku akademickiego 2018/2019 ChAT ma swoją własną siedzibę przy ul. Broniewskiego w Warszawie.

4 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Została poprzedzona nabożeństwem ekumenicznym, podczas którego poświęcono nową siedzibę uczelni. Kazanie wygłosił bp prof. Marcin Hintz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podkreślił ekumeniczny charakter ChAT. – Jesteśmy świadomi różnic pomiędzy nami, ale w ekumenicznej więzi nie są one dla nas przeszkodą, ale zadaniem – powiedział.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwracał w swym przemówieniu uwagę na to, że nowa siedziba uczelni jest otwierana w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypominał wielonarodową, wielokulturową i wieloreligijną historię II Rzeczpospolitej. Podkreślił, że tożsamość wspólnoty w ramach państwa powinna być budowana na wydarzeniach, które łączą. – W ChAT zabroniona jest indoktrynacja, ale też unikamy fałszywej neutralności. Proponujemy etykę komunikacji. Akademia była i jest promotorką pluralizmu – mówił rektor uczelni.

Władze Akademii dokonały immatrykulacji nowych studentów. Wykład inauguracyjny na temat „Duch Święty – piękno i nadzieja” wygłosił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita prof. Sawa. Po wykładzie hierarcha odznaczył rektora ChAT ks. prof. Bogusława Milerskiego prawosławnym orderem św. Marii Magdaleny.

W uroczystości wzięli udział zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów zrzeszonych Polskiej Radzie Ekumenicznej z jej prezesem bp. Jerzym Samcem, reprezentanci innych Kościołów, rektorzy i prorektorzy warszawskich uczelni, wykładowcy i studenci ChAT, przedstawiciele innych uczelni teologicznych, politycy, ekumeniści i in.

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. W jej ramach działają dwa wydziały: teologiczny i pedagogiczny. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

mk

Zobacz też: www.chat.edu.pl

 

Fotorelacja z inauguracji (fot. Michał Karski)