Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

12 sierpnia 2013

Studia i Dokumenty EkumeniczneUkazał się numer 1-2/2013 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

W numerze znalazły się m.in. materiały związane z VII Zgromadzeniem Ogólnym Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie oraz 40-leciem Konkordii leuenberskiej, dokumenty dialogu katolicko-prawosławnego, katolicko-orientalnego i katolicko-mariawickiego, tekst „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”, sprawozdania z wydarzeń ekumenicznych.

W rubryce „Sylwetki” zaprezentowano postaci nowego papieża Franciszka oraz zmarłego w tym roku kard. Józefa Glempa. Ponadto w numerze tradycyjnie kronika wydarzeń ekumenicznych, bibliografia ekumeniczna polskich czasopism oraz recenzje.

Poniżej zamieszczamy spis treści numeru 1-2(72-73)/2013 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

 

Artykuły

 • Michael Beintker, Wolni dla przyszłości. Kościoły ewangelickie między reformą a Reformacją
 • Paweł Matwiejczuk, Utopie ekumeniczne

Sprawozdania i dokumenty

 • Wspólna Międzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym: Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła. Eklezjalna komunia, koncyliarność i autorytet, Rawenna, 13 października 2007
 • Międzynarodowa Wspólna Komisja dla Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Orientalnymi Kościołami Prawosławnymi: Istota, ustrój i misja Kościoła (2009)
 • VII Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, Florencja, Włochy, 20-26 września 2012
  • Raport końcowy
  • Urząd – ordynacja – episkopé. Rezultat dialogu doktrynalnego WKEE
 • Oświadczenie z okazji jubileuszu 40-lecia Konkordii Leuenberskiej
 • Patriarcha Cyryl w Polsce, 16-19 sierpnia 2012
  • Przebieg wizyty (Grzegorz Polak)
  • Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji
 • Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej
 • Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia
 • Katolicy i mariawici
 • Spotkanie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy, Warszawa, 4-6 luty 2013: Komunikat

Sylwetki

 • Papież Franciszek (Grzegorz Polak)
 • Kardynał Józef Glemp 1929 – 2013 (Karol Karski)

Kronika

 • Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski)

Bibliografia

 • Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)

Recenzje

 

_________________________

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:
BPH PKO S.A: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena podwójnego zeszytu: 30 zł.