Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

1 lipca 2009


Ukazał się numer 1/2009 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

Numer w dużej mierze został poświęcony stosunkom chrześcijańsko-żydowskim – w bardzo różnych aspektach. Ponadto dwa teksty dotykają problematyki Turcji w kontekście integracji europejskiej. Numer tradycyjnie zawiera także sylwetki ekumenistów, kronikę wydarzeń ekumenicznych, bibliografię ekumeniczną oraz recenzje.

Poniżej zamieszczamy spis treści numeru 1(64)/2009 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

 • Karol Karski, Karol Barth wobec dążeń ekumenicznych. W czterdziestą rocznicę śmierci
 • Luiza Wawrzyńska-Furman, Antyjudaizm chrześcijański – łączy czy dzieli w dążeniach ekumenicznych? Chrześcijańska refleksja nad antyjudaizmem
 • Rafał Marcin Leszczyński, Justyn Męczennik wobec judaizmu
 • Zbigniew Paszta, Specyfika postawy Lutra wobec Żydów i judaizmu
 • Grzegorz Ignatowski, Światowa Rada Kościołów wobec Państwa Izrael
 • Mirosław Jersak, Wspólnota żydowska w Turcji

                               
Sprawozdania i dokumenty

 • Czwarta Konsultacja Ewangelicko-Prawosławna: Chrzest w życiu naszych Kościołów, Wiedeń, Austria, 30 października – 1 listopada 2008: Komunikat
 • Kościoły protestanckie wobec sytuacji religijnej w Turcji w kontekście integracji europejskiej (Mirosław Jersak)
 • Stosunek Unii Europejskiej do Turcji. Oświadczenie Konferencji Kościołów Europejskich (5 października 2004)
 • Dialog katolicko-żydowski

Sylwetki

 • Patriarcha Aleksy II (1929-2008)
 • Stanisława Grabska, 1922-2008  (Grzegorz Polak)
 • Księdzu Adamowi Kleszczyńskiemu na 70. rocznicę urodzin (Grzegorz Polak)

Kronika

 • Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski)

Bibliografia

 • Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)
 • Bibliografia ekumeniczna o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego

Recenzje

___________

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:
Bank PKO SA: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena zeszytu: 15 zł. Roczna prenumerata (dwa zeszyty): 30 zł.