Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

15 września 2018 Nowy numer czasopisma ekumenicznego

Ukazał się numer 2/2018 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną. Czytelnicy znajdą w nim m.in. materiały związane z Konferencją Kościołów Europejskich i jej tegorocznym Zgromadzeniem Ogólnym.

Na przełomie maja i czerwca w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się 15. Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich. W najnowszym numerze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” można przeczytać o sześćdziesięcioleciu tej ekumenicznej organizacji, raporty jej prezydenta i sekretarza generalnego, relację z obrad Zgromadzenia i tekst posłania.

Ponadto w numerze znalazły się również relacje z innych wydarzeń ekumenicznych, które miały miejsce w ostatnim czasie, tekst raportu z czwartej fazy międzynarodowego dialogu katolicko-reformowanego, sylwetka zmarłego w tym roku kard. Karla Lehmanna, a także tradycyjnie kronika wydarzeń ekumenicznych, bibliografia ekumeniczna polskich czasopism oraz recenzje.

 

Spis treści numeru 2(83)/2018 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

Sprawozdania i dokumenty

Sylwetki

Kronika

Bibliografia

Recenzje

 

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:
Bank PKO SA: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Prenumerata za rok 2018 wynosi 50 zł.