Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy biskup polskich luteran

7 stycznia 2010

Ksiądz Jerzy Samiec został konsekrowany i wprowadzony w urząd biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uroczystość odbyła się w warszawskim kościele luterańskim Św. Trójcy.

W październiku Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) w Polsce wybrał ks. Jerzego Samca na nowego biskupa Kościoła (pisaliśmy o tym tutaj). 6 stycznia odbyła się jego konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie. Aktu tego dokonał dotychczasowy zwierzchnik Kościoła bp Janusz Jagucki w asyście bp. Miloša Klátika z Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji oraz bp. Hansa-Jürgena Abromeita z Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. W uroczystości brali również udział biskupi i inni duchowni luterańscy z Polski i zagranicy (m.in. z Niemiec, Czech, Słowacji, Szwecji, państw bałtyckich, Węgier, Rosji). Obecni byli świeccy członkowie władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz wierni z całej Polski. Nie zabrakło również gości ekumenicznych – przedstawicieli Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego.

Swe pierwsze kazanie jako zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oparł na tekście z listu do Rzymian: „Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz. 1,16-17).

Zwrócił uwagę na napięcie pomiędzy ewangelią a oczekiwaniami ludzi – oczekiwaniami mądrości, nowoczesności, postępu. – Oczekiwania te same w sobie nie są niczym złym. Bardzo ważnym jest, abyśmy jako ludzkość, ale także indywidualnie, ciągle poszerzali horyzonty naszej wiedzy, stawali się mądrzejszymi. Jednak te dążenia nie mogą zastąpić czy „unowocześnić” ewangelii. Ona zawsze pozostaje głoszeniem Krzyża Chrystusa – mówił bp Samiec. Podkreślił, że zgodnie z ewangelią ludzie mogą być zbawieni jedynie Bożą łaską przez wiarę. – Niewstydzenie się ewangelii zawiera w sobie również wierność jej treści – zaznaczył nowy biskup polskich luteran. Pytał też, na ile mamy być wiernymi Bożemu Słowu. – Wokoło słyszymy głosy, że pewne fragmenty Pisma Świętego straciły już na znaczeniu, że powinniśmy je przepuścić przez filtr nowoczesności i stanu współczesnej nauki. Biblia nigdy nie rościła sobie pretensji do bycia podręcznikiem naukowym. Jednak znajdujemy w niej nakazy etyczne dane nam przez Boga. Czy możemy twierdzić, że pewne stanowiska moralne dziś już nas nie dotyczą? (…) Czy Pan Bóg się pomylił? – pytał retorycznie bp Samiec. Na koniec podkreślił: – Moją modlitwą jest, abyśmy jako Kościół pozostali wiernymi ewangelii. Modlę się o to, aby żaden z nas nie wstydził się ewangelii Chrystusowej. Nowy biskup zwrócił się też do zebranych z prośbą o modlitwę za Kościół, duszpasterzy i niego samego.

Słowa pozdrowień na koniec nabożeństwa i po jego zakończeniu wygłosiło wielu zaproszonych gości reprezentujących różne Kościoły i instytucje. Był wśród nich przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który przekazał bp. Samcowi starodruk z kazaniami ks. Samuela Dambrowskiego, polskiego duchownego ewangelickiego przełomu XVI i XVII w. Pozdrowienia Jerzego Buzka miały też charakter osobisty, jest on bowiem członkiem parafii luterańskiej w Gliwicach, gdzie dotychczas proboszczem był właśnie ks. Samiec. Pozdrowienia przekazali także przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. List jej prezesa abp. Jeremiasza odczytał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce bp Edward Puślecki.

Dzień przed wprowadzeniem w urząd odbyła się konferencja prasowa z ks. Jerzym Samcem. Biskup-elekt podkreślił, że cokolwiek będzie robił, będzie robił tak, jakby w obecności Chrystusa. Mówił, iż Kościół działa wewnątrz i na zewnątrz. Wśród wyzwań w sferze wewnętrznej wymienił reformę gospodarczą Kościoła, podnoszenie kwalifikacji duszpasterskich duchownych, zmierzenie się z sekularyzacją społeczeństwa. Powiedział, że na początku swego urzędowania chce odwiedzić wszystkie sześć diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, spotkać się z synodami diecezjalnymi i konferencjami duchownych. Do sfery zewnętrznej działań Kościoła ks. Samiec zaliczył stosunki ekumeniczne. – Stan polskiej ekumenii oceniam jako dobry – stwierdził. Jego zdaniem ważnym wyzwaniem w tym zakresie jest rozwiązanie duszpasterskie kwestii małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Odnosząc się do projektu dokumentu ekumenicznego zajmującego się tą kwestią, powiedział, iż wierzy, że dorośniemy do przyjęcia takiego dokumentu (tekst projektu dokumentu tutaj).

Biskup Jerzy Samiec z urzędu zostanie prezesem konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz zasiądzie w prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Kadencja biskupa Kościoła trwa 10 lat.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej od jej założenia w 1946 r. Trzech prezesów Rady wywodziło się właśnie z tego Kościoła.

Michał Karski

fot. mk

_____________________

Bp Jerzy Samiec urodził się w 1963 r. w Cieszynie. Studia teologiczne ukończył w 1988 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, broniąc pracę magisterską na temat „Rola grupy w pracy parafialnej”. W 1989 r. w Zabrzu został ordynowany na księdza. Pracował w parafiach luterańskich w Zabrzu i Gliwicach. W 1994 r. został wybrany na proboszcza parafii w Gliwicach. W diecezji katowickiej pełnił funkcje duszpasterza młodzieżowego oraz ewangelizacyjno-misyjnego. Od 2003 r. jest prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Od 1998 r. zasiada w Synodzie Kościoła. Od 2007 r. do momentu wyboru na biskupa (17 października 2009 r.) był jego prezesem. W Gliwicach współorganizował Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie. Działał też w Komitecie Organizacyjnym Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, jest członkiem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji, a także nauczycielem w dzięgielowskiej Szkole Biblijnej. Bp Jerzy Samiec od 1990 r. jest żonaty z Beatą Michałek.