Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nieszpory ku czci Apostołów Słowian

15 lutego 2009

W rzymskokatolickim kościele św. Wojciecha w Poznaniu odbyły się nieszpory prawosławne ku czci świętych Cyryla i Metodego – Apostołów Słowian i Patronów Europy. Zostały one zorganizowane przez Poznańską Grupę Ekumeniczną.

Nabożeństwo miało miejsce 13 lutego. W języku staro-cerkiewno-słowiańskim odprawił je proboszcz parafii prawosławnej w Poznaniu ks. protoprezbiter Paweł Minajew. Modlono się o jedność chrześcijan i zachowanie chrześcijańskiego oblicza Starego Kontynentu.

Kazanie wygłosił ks. prałat Jan Stanisławski, delegat metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. –
Współczesna Europa chce się tak szybko pozbyć tego wielkiego dziedzictwa chrześcijaństwa, które ją stworzyło. Europa laicka wieści uwolnienie się od religii i spycha chrześcijaństwo na margines życia – mówił ks. Stanisławski. I apelował: –
Chrześcijaństwo nie jest czymś obcym ani wrogim dla przyszłości, która nadchodzi. Dlatego musimy być wspólnie zatroskani: katolicy, prawosławni, ewangelicy i metodyści, aby to wielkie dziedzictwo przetrwało.

W kościele św. Wojciecha od XIX w. znajdują się figury świętych Cyryla i Metodego, którzy – podobnie jak zamordowany w 997 r. bp Wojciech – żyli w czasach niepodzielonego jeszcze chrześcijaństwa.

Rodzeni bracia Cyryl i Metody pochodzili z greckich Salonik. W drugiej połowie IX w. rozpoczęli misję ewangelizacyjną na terenie Moraw. Cyryl był twórcą najstarszego pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego (głagolicy) oraz autorem przekładu Biblii na ten język. Metody, jako arcybiskup Moraw, wprowadził za zgodą Rzymu język słowiański do liturgii.

Liturgiczna uroczystość świętych Cyryla i Metodego obchodzona jest 14 lutego. Od kilku lat, w przeddzień ich święta, Poznańska Grupa Ekumeniczna, zrzeszająca duchownych sześciu Kościołów chrześcijańskich, organizuje ekumeniczne nieszpory ku czci Apostołów Słowian.

źródło: KAI