Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nie gardźmy słabszymi

20 stycznia 2018 Nie gardźmy słabszymi

Nabożeństwo w katedrze polskokatolickiej (fot. mk)

 

„Módlmy się, by prawica Pana unicestwiła wszelkie formy współczesnego kolonializmu i zniewolenia. Prośmy, by moc Boża zniszczyła wszelkie przejawy dyskryminacji i wyzysku. Błagajmy, by żyjący w wolności i dostatku – pojedyncze osoby i całe państwa – potrafiły się dzielić tymi darami z tymi, którym powodzi się gorzej” – modlono się podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w katedrze polskokatolickiej Św. Ducha w Warszawie.

Nabożeństwo ekumeniczne z liturgią eucharystyczną odbyło się 20 stycznia. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych wyznań chrześcijańskich. Obecni byli m.in. sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, proboszczowie kilku warszawskich parafii: ks. Henryk Dąbrowski (Parafia Polskokatolicka), ks. Piotr Gaś (Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy), ks. Michał Jabłoński (Parafia Ewangelicko-Reformowana), ks. M. Dominik Miller (Parafia Starokatolicka Mariawitów), ks. Anatol Szydłowski (Parafia Prawosławna św. Marii Magdaleny), a także rektor kościoła rzymskokatolickiego św. Marcina ks. Andrzej Gałka.

Liturgii przewodniczył gospodarz miejsca ks. Henryk Dąbrowski. Kazanie wygłosił ks. Piotr Gaś. – Bóg chce, abyśmy żyjąc na tej ludzkiej ziemi służyli i składali jemu świadectwo na chwałę, w duchu wolności, wolni od uzależnień, wolni od zniewolenia. I abyśmy szanowali wolność drugiego człowieka – mówił ewangelicki duchowny. Przestrzegał również przed byciem bardziej świętym, niż Bóg chce. – Nie gardźmy tymi, którzy są słabi – podkreślił.

Podczas modlitwy wiernych wykorzystano intencje zaproponowane w materiałach przygotowanych na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nawiązano w nich do kolonialnych grzechów Europejczyków. Wśród intencji znalazły się m.in. takie słowa: „Pomni grzechów i błędów naszych przodków, którzy ukazali Europie drogę do nowych światów, módlmy się, by ich mieszkańcy żyli zgodnie z duchem Ewangelii, którą im przyniesiono, a nie według czynów tych, którzy ją nieśli, choć nie byli jej godni” oraz „Módlmy się, by prawica Pana unicestwiła wszelkie formy współczesnego kolonializmu i zniewolenia. Prośmy, by moc Boża zniszczyła wszelkie przejawy dyskryminacji i wyzysku. Błagajmy, by żyjący w wolności i dostatku – pojedyncze osoby i całe państwa – potrafiły się dzielić tymi darami z tymi, którym powodzi się gorzej”.

mk

Zobacz też:

Idea i historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 (materiały, harmonogramy nabożeństw i innych spotkań)

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. mk)