Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nabożeństwo ekumeniczne w Poznaniu

9 grudnia 2008

W kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej w Poznaniu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z okazji 60. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka.

Nabożeństwo odbyło się w niedzielę, 7 grudnia. Zostało zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną we współpracy ze Światową Radą Kościołów i poznańską parafią luterańską w związku z Konferencją Klimatyczną ONZ, która od 1 do 12 grudnia obywała się w Poznaniu.

W imieniu Światowej Rady Kościołów uczestników nabożeństwa powitał Elias Crisostomo Abramides z Buenos Aires (Argentyna), dr Guillermo Kerber Mas z Genewy oraz Joy Kennedy z Kanady. Wszystkich zgromadzonych przywitał także ks. Tadeusz Raszyk,  proboszcz  poznańskiej parafii ewangelickiej oraz  ks. Ireneusz Lukas – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. Wśród przemawiających byli także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Poznańskim Oddziale PRE.

Ks. Ireneusz Lukas w kazaniu na temat „Nowe niebo i nowa ziemia” (Ap. 21,1-6) podkreślił potrzebę zaangażowania chrześcijan w realizowanie wizji zawartej w Księdze Apokalipsy św. Jana oraz ich odpowiedzialności za sprawy tego świata w drodze do wieczności. Nawiązał w ten sposób bezpośrednio do poznańskiej konferencji ONZ.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej.

Wśród uczestników nabożeństwa byli ekumeniczni goście, reprezentujący niemal wszystkie kontynenty i różne Kościoły oraz organizacje, biorące udział w Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali parafialnej.

luk