Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Młodzież szuka pojednania

28 czerwca 2008

W Irlandii Północnej odbyło się seminarium „Burzenie murów”, zorganizowane przez Ekumeniczną Radę Młodzieży w Europie (EYCE). Młodzi ludzie z różnych krajów i Kościołów dyskutowali nad przezwyciężaniem konfliktów i budowaniem pojednania.

Seminarium odbyło się od 22 do 27 czerwca w Centrum Corrymeela w Bellycastle (Irlandia Północna). Wzięło w nim udział 27 młodych ludzi reprezentujących różne europejskie kraje, Kościoły, ruchy i organizacje. Polską Radę Ekumeniczną reprezentowali Izabella Raabe i Wojciech Płoszek.

Temat seminarium brzmiał „Burzenie murów”. Podczas wykładów, warsztatów i innych zajęć prowadzonych przez wolontariuszy EYCE i zaproszonych gości zastanawiano się nad tym, jak przezwyciężać konflikty i stymulować pojednanie w Europie. Przez studium przypadku dyskutowano o tym, jak określać winę i odpowiedzialność. Studium biblijne ukazało teologiczną perspektywę dyskusji. Dr Derick Wilson z Centrum UNESCO na Uniwersytecie Ulsterskim przedstawił mechanizmy konfliktu, takie jak konstrukcja ograniczeń etnicznych podtrzymywanych przez strach. Poprzez prezentację sytuacji konfliktowych w krajach uczestników seminarium ukazany został obraz sytuacji w Europie.

Szczególną uwagę poświęcono konfliktom w Irlandii Północnej. Wiele było prób znalezienia modelu pojednania w tym kraju. David Stevens, były przewodniczący Irlandzkiej Rady Kościołów, a obecnie lider Społeczności Corrymeela, mówił jak bardzo złą rolę w konflikcie północnoirlandzkim odegrała religia, ale także jak Kościoły i ruchy kościelne próbowały pracować na rzecz pojednania.

Podczas wycieczki po Belfaście Susan McEvan wyjaśniała i pokazywała uczestnikom seminarium jak miasto to jest podzielone przez tak zwane mury pokoju, mające zapobiegać aktom przemocy pomiędzy katolikami i protestantami. Mury te ukazują, że pojednanie nie zostało jeszcze osiągnięte, nawet jeśli obecnie jest stosunkowo spokojnie.

Aby seminarium miało praktyczny wymiar, zorganizowano zajęcia warsztatowe na temat różnych rodzajów pojednania (mediacje, negocjacje, arbitraż), inteligencji emocjonalnej, współdziałania oraz teatru konfliktu. Warsztaty te mają pomóc uczestnikom seminarium rozwijać projekty pojednania w ich krajach i społecznościach.

W czasie seminarium była też okazja do wspólnych zabaw, gier i dyskusji, dzięki którym uczestnicy mogli się lepiej nawzajem poznać. Zorganizowano międzynarodowy mecz piłki nożnej, a także bankiet, podczas którego można było spróbować potraw z różnych europejskich krajów, a także posłuchać lokalnych piosenek oraz poezji.

Seminarium w Bellycastle odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Młodzieży Europejskiej Rady Europy.

źródło: EYCE, luteranie.pl