Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Misja i jedność

24 sierpnia 2009

Jak co roku Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) przygotowały program ramowy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 2010 r. będzie się on odbywał pod hasłem „Wy jesteście świadkami tego”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest tradycyjnie od 18 do 25 stycznia. Hasło przyszłorocznego Tygodnia jest zaczerpnięte z 24. rozdziału Ewangelii Łukasza. Głównym wątkiem Tygodnia będzie temat „misja i jedność”.

Autorzy opracowania starają się przezwyciężyć dotychczasowe przekonanie, że misja, czyli głoszenie Słowa Bożego, jest nie do pogodzenia z dialogiem ekumenicznym. „Przez chrzest już tworzymy jedno ciało i jesteśmy wezwani do życia we wspólnocie. Bóg stworzył nas braćmi i siostrami w Chrystusie. Czyż nie jest to podstawowe świadectwo, które winniśmy przedstawiać?” – pyta retorycznie wspólne opracowanie. Nie zaprzeczając faktom rywalizacji między misjonarzami, wysyłanymi przez poszczególne Kościoły, dokument przyznaje, że „ci, którzy znajdowali się w awangardzie misji, bodaj jako pierwsi uświadamiali sobie tragedię podziału chrześcijaństwa”. I w przeszłości często to właśnie misjonarze byli prawdziwymi nauczycielami ekumenizmu – stwierdzają autorzy.

Przedstawiciele Watykanu i ŚRK zwrócili uwagę, że niektóre podziały w dziejach chrześcijaństwa miały podstawy teologiczne, ale odznaczały się także określonym kontekstem (historycznym, politycznym, intelektualnym itp.), który doprowadził do ich pojawienia się, dlatego nie można było pozwolić na „eksport” tych podziałów do ludów, które nie znały Chrystusa. „Jak grupy chrześcijan, żyjących we wzajemnej wrogości, mogą w sposób wiarygodny głosić jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest?” – pyta wspólny dokument. I odpowiada, że najlepszym sposobem wspierania jedności chrześcijan jest głoszenie Chrystusa.

Przygotowanie tekstów modlitw i rozważań na przyszłoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaproponowano chrześcijanom ze Szkocji, jako że w przyszłym roku będzie obchodzona setna rocznica historycznej Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu, która stała się jednym z kamieni milowych ruchu ekumenicznego. W czerwcu 2010 w Edynburgu odbędą się uroczyste obchody setnej rocznicy tamtego wydarzenia. Pierwotny projekt wspólnego dokumentu Papieskiej Rady i ŚRK przygotowała szkocka grupa ekumeniczna złożona z członków organizacji Akcja Kościoły Razem w Szkocji (ACTS) na zaproszenie tamtejszego episkopatu rzymskokatolickiego.

źródło: KAI