Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Miłosierdzie jest jedno

8 października 2011

W Warszawie przyznano nagrody trzech kościelnych organizacji charytatywnych – katolickiego Caritas, ewangelickiej Diakonii oraz prawosławnego Eleos. Otrzymały je osoby różnych wyznań zajmujące się pracą na rzecz potrzebujących.

Uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody, miała miejsce 8 października w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. Uroczystość miała charakter ekumeniczny. Gala Caritasu odbyła się po raz dziesiąty, po raz czwarty razem z Diakonią i po raz pierwszy z Eleos. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji i akcji charytatywnych z różnych Kościołów.

Przeżywamy okres kryzysu ekonomicznego, dostrzegamy nowe oblicza biedy, nowe cierpienia, które dotykają świat a to wymaga od nas, chrześcijan, odpowiedzi w postaci modlitwy i czynu – powiedział na początku gali dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz. Podziękował wolontariuszom i współpracownikom Caritas za wrażliwość na potrzeby bliźnich i podkreślił, iż wszyscy oni zasługują na nagrodę, choć zostanie ona wręczona tylko niektórym.

Nagrody „Ubi Caritas” zostały przyznane w trzech kategoriach: „Darczyńca”, „Świadectwo” oraz „Współpraca”. W kategorii „Darczyńca” otrzymali je przedsiębiorcy Artur Kryk oraz Andrzej Kalinowski, których firmy przekazują żywność na cele charytatywne.

Laureatami w kategorii „Świadectwo” zostali opiekunka programu „Adopcja serca” Anna Dec z diecezji rzeszowskiej oraz koordynator Wakacyjnej Akcji Caritas Sebastian Litwin z archidiecezji przemyskiej.

W kategorii „Współpraca” nagrody otrzymali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej. Pracownicy UKSW publikują w kwartalniku „Caritas”, a studenci pracy socjalnej na tej uczelni biorą udział w działaniach podejmowanych przez Caritas. Natomiast Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej od 20 lat we współpracy z Caritas prowadzi Dom Samotnej Matki w Koszalinie.

Caritas przyznał też szereg wyróżnień oraz dwie nagrody specjalne: w kategorii „Darczyńca” Fundacji Renovabis, natomiast w kategorii „Współpraca” archidiecezji Paderborn.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała swoje nagrody – „Miłosierny Samarytanin”. Wręczali je prezes Diakonii bp Ryszard Bogusz oraz jej dyrektor Wanda Falk. Bp Bogusz podkreślił ekumeniczny wymiar nagród. – Nie ma miłosierdzia katolickiego, ewangelickiego czy prawosławnego. Jest jedno miłosierdzie – podkreślił luterański duchowny.

Wyróżnienia Diakonii otrzymali Dorota Bock-Drozdowicz, Wanda Ochodek oraz Willy Bergner. Laureatami nagrody „Miłosierny Samarytanin” zostali Halina i Korneliusz Glajcarowie z Dzięgielowa, którzy od lat organizują pomoc dla ubogich dzieci z Bieszczad.

Po raz pierwszy swe nagrody – „Dłonie Miłosierdzia” – przyznała prawosławna organizacja charytatywna – Eleos. Nagrodę specjalną 2011 otrzymał zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa. W następnych latach „Dłonie Miłosierdzia” mają być przyznawane w dwóch kategoriach: współpraca z Eleos oraz świadectwo miłosierdzia.

Są trzy płaszczyzny jedności: niebo, ziemia i ludzki płacz. Nie chcemy jedności płaczu, chcemy jedności uśmiechu. Dziękuję, że jedność bólu chcecie zmieniać w jedność uśmiechu – mówił do zebranych na gali prawosławny duchowny ks. Doroteusz Sawicki, który reprezentował Eleos.

mk

Na zdjęciu: dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk wręcza nagrodę „Miłosierny Samarytanin” Halinie i Korneliuszowi Glajcarom (fot. Diakonia Polska)

__________________

Zobacz też: