Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Metropolita Cyryl patriarchą Moskwy i Wszechrusi

27 stycznia 2009

Dotychczasowy metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl został wybrany na patriarchę Moskwy i Wszechrusi, czyli zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Po śmierci patriarchy Aleksego II w grudniu metropolita Cyryl pełnił urząd strażnika tronu patriarszego. 27 stycznia w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie zebrał się Sobór Lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który wybrał metropolitę smoleńskiego i kaliningradzkiego na nowego patriarchę Moskwy i Wszechrusi. W głosowaniu wzięło udział 700 delegatów – przedstawicieli diecezji, monasterów i uczelni teologicznych należących do prawosławia rosyjskiego z całego świata. Cyryl otrzymał 508 głosów. Jego kontrkandydata, metropolitę kałuskiego i borowskiego Klemensa, poparło 169 delegatów. 23 głosy uznano za nieważne.

Patriarcha Cyryl urodził się w 1946 r. w Leningradzie (dzisiaj St. Petersburg) jako Władimir Michajłowicz Gundiajew. W latach 1971-1974 przebywał w Genewie jako przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przy Światowej Radzie Kościołów. Od 1974 do 1984 r. był rektorem Leningradzkiej Akademii Duchownej i Seminarium. W 1976 r. powołany na urząd biskupa wyborgskiego, w 1977 r. wyniesiony do godności arcybiskupa, w 1984 r. został arcybiskupem smoleńskim i wjazjemskim, w 1988 r. smoleńskim i kaliningradzkim, a w 1991 r. metropolitą. Od 1989 r. kieruje Wydziałem Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego.

Intronizacja patriarchy Cyryla odbędzie się 1 lutego w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentować będą metropolita Sawa oraz abp Jakub, którym towarzyszyć będą ks. Mikołaj Lenczewski oraz ks. hierodiakon Paweł Tokajuk.

źródło: cerkiew.pl, EAI, KAI, Onet

 

  • Zobacz film z ogłoszenia wyników wyborów i przyjęcia urzędu patriarchy tutaj
  • List Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej do patriarchy Cyryla w związku z wyborem tutaj