Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Metodyści wybrali nowe władze Kościoła

19 czerwca 2013

ks. sup. Andrzej Malicki (fot. KEM)Ks. Andrzej Malicki został nowym zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Wybrano go podczas obrad Konferencji Dorocznej Kościoła. Zdecydowano również o nowym podziale administracyjnym Kościoła.

Konferencja Doroczna (synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego odbyła się od 13 do 16 czerwca w Klarysewie pod Warszawą. Podczas obrad wybrano na 6-letnią kadencję nowe władze Kościoła. Zwierzchnikiem Kościoła – superintendentem naczelnym – został ks. Andrzej Malicki, pastor parafii metodystycznej w Katowicach. Na jego zastępcę wybrano ks. Sławomira Rodaszyńskiego z Chodzieży. Ponadto do Rady Kościoła weszli: ks. Józef Bartos z Krakowa, ks. Waldemar Eggert z Ostródy oraz ks. Janusz Daszuta z Kielc.

Na nową kadencję wybrano też sekretarza Konferencji Dorocznej. Został nim ks. Zbigniew Kamiński z Warszawy, a zastępcą ks. Roman Markowski z Przemyśla.

Konferencja dokonała nowego podziału administracyjnego Kościoła na cztery okręgi i wybrała ich superintendentów: zachodni – ks. Sławomir Rodaszyński, mazurski – ks. Waldemar Eggert, centralny – ks. Andrzej Malicki, południowy – ks. Józef Bartos.

Podczas obrad zdecydowano o pozostaniu w strukturach europejskiego i światowego metodyzmu. W Klarysewie obecny był Patrick Streiff, biskup Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Europie Środkowej i Południowej, w skład którego wchodzi Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce.

Konferencja Doroczna nadała dotychczasowemu zwierzchnikowi Kościoła bp. Edwardowi Puśleckiemu tytuł „Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP”. Będzie on kierował placówką misyjną i metodystycznym seminarium teologicznym w Klarysewie, a także szkołą English Language College w Warszawie.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej od momentu jej utworzenia w 1946 r. Ks. sup. Andrzej Malicki jako zwierzchnik Kościoła z urzędu wejdzie w skład prezydium PRE.

Na zdjęciu: ks. sup. Andrzej Malicki (fot. KEM)