Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Materiały na Tydzień Modlitw 2011

16 czerwca 2010

„Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach” – te słowa zapisane w Dziejach Apostolskich będą hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2011 r.

Broszura z materiałami na przyszłoroczny Tydzień Modlitw została przygotowana przez chrześcijan z Jerozolimy. Zawiera modlitwy, rozważania, czytania biblijne, porządki nabożeństw ekumenicznych, a także informacje o relacjach ekumenicznych w Jerozolimie. Zaproponowane teksty są efektem pracy międzywyznaniowego zespołu powołanego przez Komisję Wiara i Ustrój (Światowa Rada Kościołów) oraz Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan (Kościół Rzymskokatolicki).

Tematem przewodnim Tygodnia będą słowa z Dziejów Apostolskich: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach” (Dz 2,42). Temat przywołuje czasy pierwszego Kościoła jerozolimskiego, czasy, kiedy Kościół wciąż był jeden. Temat wskazuje też na cztery filary życia Kościoła i jego jedności – zarówno na początku jego istnienia, jak i teraz. Są to: nauka apostolska, wspólnota, eucharystia oraz modlitwa.

Na każdy z ośmiu dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowano czytania biblijne, rozważania i modlitwy. Kolejne dni mają swoje tematy przewodnie:

  1. Kościół w Jerozolimie
  2. Wiele członków w jednym ciele
  3. Trwanie w nauce apostolskiej jednoczy nas
  4. Dzielenie jako wyraz naszej jedności
  5. Łamać chleb w nadziei
  6. Uprawnieni do działania w modlitwie
  7. Żyć wiarą w zmartwychwstanie
  8. Powołani do służby pojednania

„Podczas tej ośmiodniowej podróży chrześcijanie Jerozolimy zapraszają nas do rozgłaszania i świadczenia o tym, że Jedność – w swym najpełniejszym sensie wierności w nauce apostolskiej, wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwach – umożliwi nam razem przezwyciężyć zło, nie tylko w Jerozolimie, ale na całym świecie” – napisali autorzy broszury.

mk

_____________________

Broszura jest obecnie dostępna w pięciu wersjach językowych: